Loigiaihay.com 2021

Đã cập nhật bản mới với lời giải dễ hiểu và giải thêm nhiều sách

Xem chi tiết

Bài 4.61 trang 57 Sách bài tập Vật lí 10 Nâng cao

Bình chọn:
4.9 trên 7 phiếu

Chọn câu đúng.

Chọn câu đúng.

Bán kính của Trái Đất là RĐ, của Mặt Trăng là RT. Nếu khối lượng riêng của cả hai là như nhau thì tỉ số của gia tốc trọng trường trên bề mặt Trái Đất và bề mặt Mặt Trăng là :

\(\eqalign{  & A.{{{R_D}} \over {{R_T}}}.  \cr  & B.{\left( {{{{R_D}} \over {{R_T}}}} \right)^2}  \cr  & C.{\left( {{{{R_D}} \over {{R_T}}}} \right)^3}  \cr  & D.\sqrt {{{{R_D}} \over {{R_T}}}}  \cr} \)

Giải:

Chọn đáp án A.

Sachbaitap.com

Bài tiếp theo

Bài viết liên quan