Loigiaihay.com 2024

Đã cập nhật bản mới với lời giải dễ hiểu và giải thêm nhiều sách

Xem chi tiết

Bài 4,5,6 trang 63 Sách bài tập (SBT) GDCD 8

Bình chọn:
4 trên 2 phiếu

Người không phải là chủ sở hữu cũng có thể có quyền sử dụng tài sản của người khác.

Bài 4: Quyền sở hữu tài sản của công dân bao gồm những quyền nào ?

(Lựa chọn câu trả lời đúng nhất)

A. Quyền chiếm hữu tài sản của mình

B. Quyền sử dụng và định đoạt tài sản của mình

C.Quyền chiếm hữu, quyền sử dụng và quyền định đoạt tài sản của mình

D. Quyền bán tài sản của mình cho người khác

Bài 5: Em đồng V với ý kiến nào sau đây ?

A. Công dân không có nghĩa vụ tôn trọng tài sản của mình.

B. Chỉ cần tôn trọng tài sản của mình, không cần tôn trọng tài sản của người khác,

C. Việc tôn trọng tài sản của người khác là nghĩa vụ của mọi công dân.

D. Nhặt được của rơi không biết của ai thì có thể sử dụng.

Bài 7:  Những hành vi sau đây là đúng hay sai theo quy định của pháp luật vê quyền sở hữu tài sản và nghĩa vụ tôn trọng tài sản của người khác 

Hành vi

Đúng

Sai

A. Chỉ người nào là chủ sở hữu tài sản thì mới có quyền sử dụng tài sản ấy.

 

 

B. Người không phải là chủ sở hữu cũng có thể có quyền sử dụng tài sản của người khác.

 

 

c. Chỉ người nào là chủ sở hữu mới cần giữ gìn cẩn thận tài sản của mình.

 

 

D. Người mượn tài sản của người khác cũng cần giữ gìn tài sản ấy.

 

  

 

Trả lời  

Câu

Đáp án

Bài 4

C

Bài 5

C

Bài 6

Đúng : B, D ;

sai:: A, c

 

Bài tiếp theo

Xem lời giải SGK - GDCD 8 - Xem ngay

>> Học trực tuyến lớp 8 trên Tuyensinh247.com cam kết giúp học sinh lớp 8 học tốt, hoàn trả học phí nếu học không hiệu quả.

Bài viết liên quan