Loigiaihay.com 2024

Đã cập nhật bản mới với lời giải dễ hiểu và giải thêm nhiều sách

Xem chi tiết

Giải bài 47 tiết 2 trang 37, 38 Vở bài tập (VBT) Toán lớp 2 tập 2 - Kết nối tri thức với cuộc sống

Bình chọn:
4.9 trên 7 phiếu

Nối mỗi đồ vật với dạng hình khối của nó. Có một loài chim chỉ thích trang trí tổ bằng những đồ vật sặc sỡ. Bạn voi kéo những khúc gỗ như sau: Trong bức tranh, tê tê mẹ đang đào một cái hang dạng khối trụ để bắt mối.

Câu 1 (Bài 47, tiết 2) trang 37, VBT Toán 2 tập 2 - KNTT

Câu hỏi:

Nối mỗi đồ vật với dạng hình khối của nó.

Phương pháp:

Quan sát tranh rồi nối mỗi vật với dạng hình khối của nó cho thích hợp.

Lời giải:

Quan sát hình, em thấy: quả bóng, quả bưởi có dạng khối cầu; hộp quà to có dạng khối hộp chữ nhật; hộp sữa có dạng khối trụ; hộp nhỏ nhất có dạng khối lập phương.  

Em nối như sau:

Câu 2 (Bài 47, tiết 2) trang 37, VBT Toán 2 tập 2 - KNTT

Câu hỏi:

Có một loài chim chỉ thích trang trí tổ bằng những đồ vật sặc sỡ.

Phương pháp:

Quan sát tranh, đếm số đồ vật dạng khối trụ, khối cầu, khối lập phương trong hình rồi điền số vào ô trống.

Lời giải:

Quan sát hình vẽ và đếm, em thấy

Ở phía trước tổ chim có:

3 đồ vật dạng khối cầu. 

7 đồ vật dạng khối trụ. 

1 đồ vật dạng khối lập phương.

Câu 3 (Bài 47, tiết 2) trang 38, VBT Toán 2 tập 2 - KNTT

Câu hỏi:

Bạn voi kéo những khúc gỗ như sau:

Số?

a) Hai khúc gỗ dạng khối cầu nặng tất cả …… kg.

b) Bạn voi muốn kéo 1 khối gỗ dạng khối cầu và 1 khối gỗ dạng khối trụ có tổng cân nặng bé nhất. Bạn ấy đã kéo …… kg gỗ.

Phương pháp:

a) Cân nặng hai khúc gỗ dạng khối cầu = 35 kg + 25 kg

b) Muốn kéo một khúc gỗ dạng khối cầu và một khối gỗ dạng khối trụ có tổng cân nặng bé nhất voi phải chọn khối cầu nhẹ nhất (25 kg) và khối trụ nhẹ nhất (20 kg).

Lời giải:

a) Muốn biết hai khúc gỗ dạng khối cầu nặng bao nhiêu, em thực hiện phép tính cộng: 35 + 25 = 60

Hai khúc gỗ dạng khối cầu nặng tất cả 60 kg.

b) Muốn kéo 1 khối gỗ dạng khối cầu và 1 khối gỗ dạng khối trụ có tổng cân nặng bé nhất thì bạn voi phải chọn khối cầu nhỏ nhất (25kg), và khối trụ nhỏ nhất (20kg) 

Vậy tổng nhỏ nhất là: 25 + 20 = 45

Bạn voi muốn kéo 1 khối gỗ dạng khối cầu và 1 khối gỗ dạng khối trụ có tổng cân nặng bé nhất. Bạn ấy đã kéo 45 kg gỗ.

Câu 4 (Bài 47, tiết 2) trang 38, VBT Toán 2 tập 2 - KNTT

Câu hỏi:

Trong bức tranh, tê tê mẹ đang đào một cái hang dạng khối trụ để bắt mối.

a)   Hoàn thành bảng sau (theo mẫu).

Vào lúc

4 giờ

 4 giờ 15 phút

 

5 giờ

Hang sâu

20 cm

 

60cm

 

b) Số? 

Từ lúc 4 giờ đến 5 giờ, cái hang sau sâu thêm …… cm.

Phương pháp:

a) Quan sát hình vẽ, xem thời gian trên mỗi đồng hồ rồi điền chiều sâu của cái hang tê tê mẹ đào được lúc đó.

b) Từ 4 giờ đến 5 giờ cái hang sâu thêm số cm = Chiều sâu của hang lúc 5 giờ - chiều sâu của hang lúc 4 giờ.

Lời giải:

a)   Quan sát bức tranh, em điền được:

Vào lúc

4 giờ

4 giờ 15 phút

4 giờ 30 phút

5 giờ

Hang sâu

20 cm

4 cm

60 cm

90 cm

b) 

Lúc 4 giờ, hang sâ 20 cm, lúc 5 giờ hang sâu 90 cm. Vậy để tính từ lúc 4 giờ đến lúc 5 giờ, cái hang sâu bao nhiêu, em thực hiện phép trừ 90 – 20 = 70 cm. Vậy:

Từ lúc 4 giờ đến 5 giờ, cái hang sau sâu thêm 70 cm.

Sachbaitap.com

Bài tiếp theo

Bài viết liên quan