Loigiaihay.com 2024

Đã cập nhật bản mới với lời giải dễ hiểu và giải thêm nhiều sách

Xem chi tiết

Giải bài 48 tiết 1 trang 39, 40 Vở bài tập (VBT) Toán lớp 2 tập 2 - Kết nối tri thức với cuộc sống

Bình chọn:
4.3 trên 4 phiếu

Số? Tô màu vào các ô vuông theo mẫu. Nối (theo mẫu).

Câu 1 (Bài 48, tiết 1) trang 39, VBT Toán 2 tập 2 - KNTT

Câu hỏi:

Số?

Phương pháp:

Quan sát hình vẽ, em đếm được mỗi cột gồm 10 ô vuông.

Mỗi hình vuông lớn gồm 100 ô vuông nhỏ.

Lời giải:

Em đếm lần lượt số ô vuông ở mỗi hàng, thấy mỗi hàng có 10 ô vuông.

Em đếm số ô vuông ở mỗi tấm thẻ và thấy mỗi tấm thẻ có 100 ô vuông.

Em điền như sau:

Câu 2 (Bài 48, tiết 1) trang 39, VBT Toán 2 tập 2 - KNTT

Câu hỏi:

Tô màu vào các ô vuông theo mẫu:

Phương pháp:

Tô màu các ô vuông theo số được ghi trên mỗi hình.

Ví dụ: Số 3 em tô 3 ô vuông.

           Số 5 em tô 5 ô vuông.

Lời giải:

Mỗi 1 ô vuông là 1 đơn vị nên:

100 em tô 100 ô vuông

10 em tô 10 ô vuông

5 em tô 5 ô vuông

Em tô như sau:

Câu 3 (Bài 48, tiết 1) trang 40, VBT Toán 2 tập 2 - KNTT

Câu hỏi:

Nối (theo mẫu).

Phương pháp:

Ta đếm mỗi cột gồm 10 ô vuông.

Đếm số ô vuông trong mỗi hình rồi nối với số thích hợp.

Lời giải:

Ta thấy mỗi cột gồm 10 ô vuông.

Em nối như sau:

Sachbaitap.com

Bài tiếp theo

Bài viết liên quan