Loigiaihay.com 2024

Đã cập nhật bản mới với lời giải dễ hiểu và giải thêm nhiều sách

Xem chi tiết

Giải bài 49 tiết 2 trang 43, 44 Vở bài tập (VBT) Toán lớp 2 tập 2 - Kết nối tri thức với cuộc sống

Bình chọn:
3.7 trên 7 phiếu

Số? Hãy ước lượng số sách ở mỗi ngăn theo số tròn chục (theo mẫu). Có 10 chiếc bánh kem ghi các số như sau

Câu 1 (Bài 49, tiết 2) trang 43, VBT Toán 2 tập 2 - KNTT

Câu hỏi:

Số?

Phương pháp:

a) Điền các số còn thiếu theo quy luật: Số đứng sau hơn số đứng trước liền nó 10 đơn vị.

b) Điền các số còn thiếu theo quy luật: Số đứng trước hơn số đứng sau liền nó 10 đơn vị.

Lời giải:

Em quan sát thấy số trước kém số sau 10 đơn vị, hay số sau hơn số trước 10 đơn vị, chính là 1 chục. Để tìm được số tiếp theo, em thực hiện đếm thêm 1 chục hoặc đếm bớt 1 chục.

Em điền như sau:

Câu 2 (Bài 49, tiết 2) trang 44, VBT Toán 2 tập 2 - KNTT

Câu hỏi:

Số?

Hãy ước lượng số sách ở mỗi ngăn theo số tròn chục (theo mẫu).

Phương pháp:

Quan sát tranh ta thấy 5 cuốn màu xám + 5 cuốn màu xanh tạo thành một nhóm gồm 10 quyển.

Đếm số nhóm ở mỗi ngăn em ước lượng được số sách ở ngăn đó.

Lời giải:

Em ước lượng ngăn thứ nhất có 2 nhóm, mỗi nhóm có 10 cuốn sách hay 1 chục cuốn sách. Vậy em ước lượng có 2 chục hay 20 cuốn sách.

Em ước lượng ngăn thứ hai có 4 nhóm, mỗi nhóm có 10 cuốn sách. Vậy em ước lượng có 40 cuốn sách

Em ước lượng ngăn thứ nhất có 3 nhóm, mỗi nhóm có 10 cuốn sách. Vậy em ước lượng có 30 cuốn sách

Câu 3 (Bài 49, tiết 2) trang 44, VBT Toán 2 tập 2 - KNTT

Câu hỏi:

Có 10 chiếc bánh kem ghi các số như sau:

Mai lấy những cái bánh ghi số tròn trăm. Việt lấy những cái bánh ghi số tròn chục. Việt nhường Mai lấy bánh trước.

a) Viết tiếp vào chỗ chấm cho thích hợp.

Mai sẽ lấy những cái bánh ghi số: …………………………………

Mai lấy được ……cái bánh.

Việt sẽ lấy những cái bánh ghi số: …………………………………

Việt lấy tất cả …… cái bánh.

b) Viết nhiều hơn, ít hơn hoặc bằng vào chỗ chấm cho thích hợp.

 Số bánh của Mai …………………số bánh của Việt.

Phương pháp:

Trong các số ghi trên cái bánh, số tròn trăm là: 200, 400, 600, 1 000

Các số tròn chục là: 80, 110, 230, 380, 750, 990

Từ đó em điền các số vào chỗ chấm cho thích hợp.

Lời giải:

a) Trong các số trên những cái bánh trên, các số tròn trăm là: 400; 600; 200; 1 000

Các số tròn chục là: 230; 110; 80; 990; 380; 750

Vậy:

Mai sẽ lấy những cái bánh ghi số: 400; 600; 200; 1 000

Mai lấy được 4 cái bánh.

Việt sẽ lấy những cái bánh ghi số: 230; 110; 80; 990; 380; 750

Việt lấy tất cả 6 cái bánh.

b) Vì 4 < 6 nên:

Số bánh của Mai ít hơn số bánh của Việt.

Sachbaitap.com

Bài tiếp theo

Bài viết liên quan