Loigiaihay.com 2024

Đã cập nhật bản mới với lời giải dễ hiểu và giải thêm nhiều sách

Xem chi tiết

Giải bài 50 tiết 2 trang 46 Vở bài tập (VBT) Toán lớp 2 tập 2 - Kết nối tri thức với cuộc sống

Bình chọn:
3.7 trên 6 phiếu

Đ, S? Viết các số 340, 430, 230, 320 theo thứ tự: Để các toa tàu ghi các số theo thứ tự từ lớn đến bé, em cần đổi chỗ toa tàu ghi số ... với toa tàu ghi số ... Ba con bò có cân nặng là: 800kg, 550kg và 680kg. Quan sát hình rồi viết số thích hợp vào chỗ chấm.

Câu 1 (Bài 50, tiết 2) trang 46, VBT Toán 2 tập 2 - KNTT

Câu hỏi:

Đ, S?

a) 400 > 800

b) 870 = 780

c) 200 < 210

d) 560 < 560

e) 510 > 490

g) 990 > 1000

Lời giải:

Các bước so sánh: 

- Ta so sánh chữ số hàng trăm, số nào có hàng trăm lớn hơn thì số đó lớn hơn

- Nếu chữ số hàng trăm bằng nhau, ta so sánh chữ số hàng chục, số nào có hàng chục lớn hơn thì lớn hơn

a) 400 > 800   S

b) 870 = 780    S

c) 200 < 210     Đ

d) 560 < 560   S

e) 510 > 490    Đ

g) 990 > 1000   S

Câu 2 (Bài 50, tiết 2) trang 46, VBT Toán 2 tập 2 - KNTT

Câu hỏi:

Viết các số 340, 430, 230, 320 theo thứ tự:

a) Từ bé đến lớn: ........................................................

b) từ lớn đến bé: .........................................................

Phương pháp:

Cách so sánh:

- Ta so sánh chữ số hàng trăm, số nào có chữ hàng trăm lớn hơn thì số đó lớn hơn.

- Nếu chữ số hàng trăm giống nhau ta so sánh chữ số hàng chục, số nào có chữ số hàng chục lớn hơn thì lớn hơn.

Lời giải:

Em thấy: 230 < 320 < 340 < 430 (so sánh các chữ số hàng trăm và hàng chục) nên em làm như sau:

a) Từ bé đến lớn: 230, 320, 340, 430

b) Từ lớn đến bé: 430, 340, 320, 230

Câu 3 (Bài 50, tiết 2) trang 46, VBT Toán 2 tập 2 - KNTT

Câu hỏi:

Viết số thích hợp vào chỗ chấm.

Để các toa tàu ghi các số theo thứ tự từ lớn đến bé, em cần đổi chỗ toa tàu ghi số ..... với toa tàu ghi số .......

Phương pháp:

So sánh các số ghi trên toa tàu, sắp xếp theo thứ tự từ lớn đến bé rồi điền vào chỗ chấm các toa cần đổi chỗ.

Lời giải:

Em thấy 640 < 670 < 680 hay 680 > 670 > 640 nên để các toa tàu ghi các số theo thứ tự từ lớn đến bé, em cần đổi chỗ toa tàu ghi số 680 với toa tàu ghi số 640.

Câu 4 (Bài 50, tiết 2) trang 46, VBT Toán 2 tập 2 - KNTT

Câu hỏi:

Ba con bò có cân nặng là: 800kg, 550kg và 680kg. Quan sát hình rồi viết số thích hợp vào chỗ chấm. 

Bò xám cân nặng …… kg;

Bò tót cân nặng …… kg;

Bò sữa cân năng …… kg.

Phương pháp:

Quan sát tranh, con vật nào có cân nặng lớn hơn thì cân bên đó thấp hơn.

Lời giải:

Quan sát tranh, em thấy con bò sữa ở vị trí thấp hơn con bò tót nên con bò sữa nặng hơn con bò tót, con bò xám ở vị tró thấp hơn con bò sữa nên con bò xám nặng hơn con bò sữa, nên thứ tự sắp xếp theo cân nặng từ lớn đến bé là: bò xám > bò sữa > bò tót. Mà 800 kg > 680 kg > 550 kg nên:

Bò xám cân nặng 800 kg;

Bò tót cân nặng 550 kg;

Bò sữa cân năng 680 kg.

Sachbaitap.com

Bài tiếp theo

Bài viết liên quan