Loigiaihay.com 2024

Đã cập nhật bản mới với lời giải dễ hiểu và giải thêm nhiều sách

Xem chi tiết

Giải bài 51 tiết 1 trang 47, 48 Vở bài tập (VBT) Toán lớp 2 tập 2 - Kết nối tri thức với cuộc sống

Bình chọn:
4.9 trên 7 phiếu

Nối cách đọc với cách viết số tương ứng. Số? Hoàn thành bảng sau (theo mẫu): Tô màu vào mỗi ngôi nhà theo chỉ dẫn.

Câu 1 (Bài 51, tiết 1) trang 47, VBT Toán 2 tập 2 - KNTT

Câu hỏi:

Nối cách đọc với cách viết số tương ứng.

Phương pháp:

Để đọc các số có ba chữ số, ta đọc lần lượt từ hàng trăm, hàng chục, hàng đơn vị.

Lời giải:

Em nối như sau:

Câu 2 (Bài 51, tiết 1) trang 47, VBT Toán 2 tập 2 - KNTT

Câu hỏi:

Số?

Phương pháp:

Quan sát tia số ta thấy các số liền sau hơn số liền trước 1 đơn vị. Từ đó ta điền được các số còn thiếu vào ô trống.

Lời giải:

Quan sát phần a và phần b em thấy đó là các số liên tiếp, số liền sau hơn số liền trước 1 đơn vị hay số liền trước kém số liền sau 1 đơn vị nên em điền các số như sau:

Câu 3 (Bài 51, tiết 1) trang 47, VBT Toán 2 tập 2 - KNTT

Câu hỏi:

Hoàn thành bảng sau (theo mẫu).

Số gồm

Viết số

Đọc số

3 trăm, 4 chục và 5 đơn vị

345

Ba trăm bốn mươi lăm

4 trăm, 5 chục và 3 đơn vị

 

 

7 trăm, 6 chục và 4 đơn vị

 

 

6 trăm, 4 chục và 7 đơn vị

 

 

Phương pháp:

Quan sát ví dụ mẫu, em viết các số tương ứng và cách đọc số theo các số trăm, chục, đơn vị đã cho.

Lời giải:

Số gồm 3 trăm, 4 chục và 5 đơn vị có chữ số hàng trăm là 3, chữ số hàng chục là 4 và chữ số hàng đơn vị là 5 nên em viết được số: 345; đọc là ba trăm bốn mươi lăm.

Tương tự: em xác định các chữ số thuộc mỗi hàng để viết được số và đọc đúng các số. 

Vậy em làm như sau:

Số gồm

Viết số

Đọc số

3 trăm, 4 chục và 5 đơn vị

345

Ba trăm bốn mươi lăm

4 trăm, 5 chục và 3 đơn vị

453

Bốn trăm năm mươi ba

7 trăm, 6 chục và 4 đơn vị

764

Bảy trăm sáu mươi tư

6 trăm, 4 chục và 7 đơn vị

647

Sáu trăm bốn mươi bảy

Câu 4 (Bài 51, tiết 1) trang 48, VBT Toán 2 tập 2 - KNTT

Câu hỏi:

Tô màu vào mỗi ngôi nhà theo chỉ dẫn.

Số gồm

Tô màu

3 trăm, 4 chục và 5 đơn vị

Đỏ

4 trăm, 5 chục và 3 đơn vị

Xanh 

7 trăm, 6 chục và 4 đơn vị

Vàng

6 trăm, 4 chục và 7 đơn vị

Da cam

Phương pháp:

Xác định số trăm, số chục, số đơn vị của các số trên mỗi ngôi nhà rồi tô màu theo yêu cầu của bài toán.

Lời giải:

Ngôi nhà số 764 gồm 7 trăm, 6 chục và 4 đơn vị: tô màu vàng

Ngôi nhà số 345 gồm 3 trăm, 4 chục và 5 đơn vị: tô màu đỏ

Ngôi nhà số 647 gồm 6 trăm, 4 chục và 7 đơn vị: tô màu da cam.

Ngôi nhà số 453 gồm 4 trăm, 5 chục và 3 đơn vị: tô màu xanh.

Em tự tô màu.

Sachbaitap.com

Bài tiếp theo

Bài viết liên quan