Loigiaihay.com 2024

Đã cập nhật bản mới với lời giải dễ hiểu và giải thêm nhiều sách

Xem chi tiết

Giải bài 51 tiết 2 trang 48, 49 Vở bài tập (VBT) Toán lớp 2 tập 2 - Kết nối tri thức với cuộc sống

Bình chọn:
3.3 trên 8 phiếu

Nối (theo mẫu). Tìm bông hoa cho ong đậu bằng cách nối (theo mẫu). Tô màu vào những thanh gỗ ở hàng rào theo chỉ dẫn. Viết số thích hợp vào chỗ chấm.

Câu 1 (Bài 51, tiết 2) trang 48, VBT Toán 2 tập 2 - KNTT

Câu hỏi:

Nối (theo mẫu).

 

Phương pháp:

Nối các số với các số trăm, số chục và số đơn vị tương ứng.

Lời giải:

Quan sát em thấy số 738 gồm 7 trăm, 3 chục và 8 đơn vị nên em nối với 7 trăm, 3 chục và 8 đơn vị.

Tương tự em xác định các số khác.

Em thực hiện nối như sau:

Câu 2 (Bài 51, tiết 2) trang 49, VBT Toán 2 tập 2 - KNTT

Câu hỏi:

Tìm bông hoa cho ong đậu bằng cách nối (theo mẫu).

Phương pháp:

Để đọc số có ba chữ số ta đọc lần lượt từ hàng trăm, hàng chục, hàng đơn vị.

Lời giải:

Em quan sát thấy số 247 được đọc là hai trăm bốn mươi bảy nên em nối chú ong 247 với bông hoa: hai trăm bốn mươi bảy.

Số 724 được đọc là bảy trăm hai mươi tư

Số 472 được đọc là bốn trăm bảy mươi hai

Số 742 được đọc là bảy trăm bốn mươi hai

Số 427 được đọc là bốn trăm hai mươi bảy

Em thực hiện nối như sau:

Câu 3 (Bài 51, tiết 2) trang 49, VBT Toán 2 tập 2 - KNTT

Câu hỏi:

Tô màu vào những thanh gỗ ở hàng rào theo chỉ dẫn.

Thanh gỗ ghi số gồm

Tô màu

4 trăm, 9 chục và 2 đơn vị

Xanh

2 trăm, 4 chục và 9 đơn vị

Đỏ

9 trăm, 2 chục và 4 đơn vị

Vàng

Phương pháp:

Xác định số trăm, số chục, số đơn vị của mỗi số rồi tô màu theo yêu cầu của bài toán.

Lời giải:

Số gồm 2 trăm, 4 chục và 9 đơn vị là số 249 – Em tô màu đỏ

Số gồm 4 trăm, 9 chục và 2 đơn vị là: 492 - Em tô màu xanh

Số gồm 9 trăm, 2 chục và 4 đơn vị là: 924 - Em tô màu vàng

Em tự tô màu theo yêu cầu.

Câu 4 (Bài 51, tiết 2) trang 49, VBT Toán 2 tập 2 - KNTT

Câu hỏi:

Viết số thích hợp vào chỗ chấm.

a) Số liền trước của 599 là .....                        b) Số liền sau của 599 là .....

c) Số 599 là số liền trước của ......                   d) Số 599 là số liền sau của ........

Phương pháp:

Số liền trước của một số bé hơn số đó 1 đơn vị.

Số liền sau của một số lớn hơn số đó 1 đơn vị.

Lời giải:

Muốn tìm số liền trước của một số tự nhiên, em lấy số đó trừ đi 1 đơn vị; muốn tìm số liền sau của một số em lấy số đó cộng thêm 1 đơn vị.

a) Số liền trước của 599 là 598

b) Số liền sau của 599 là 600

c) Số 599 là số liền trước của 600

d) Số 599 là số liền sau của 598

Sachbaitap.com

Bài tiếp theo

Bài viết liên quan