Loigiaihay.com 2024

Đã cập nhật bản mới với lời giải dễ hiểu và giải thêm nhiều sách

Xem chi tiết

Giải bài 50 tiết 1 trang 45 Vở bài tập (VBT) Toán lớp 2 tập 2 - Kết nối tri thức với cuộc sống

Bình chọn:
3.9 trên 8 phiếu

>, <, =. Viết số thích hợp vào chỗ chấm. Có hai đội thu hoạch cà chua. Đội Một gồm các bạn Mai, Việt, Nam và Mi, thu hoạch được tất cả 230 quả cà chua. Đội Hai chỉ có Rô-bốt, thu hoạch được 320 quả cà chua.

Câu 1 (Bài 50, tiết 1) trang 45, VBT Toán 2 tập 2 - KNTT

Câu hỏi:

>, <, =

Phương pháp:

Cách so sánh:

- So sánh chữ số hàng trăm, số nào có chữ số hàng trăm lớn hơn thì lớn hơn.

- Nếu chữ số hàng trăm bằng nhau ta so sánh chữ số hàng chục, số nào có hàng chục lớn hơn thì lớn hơn.

Lời giải:

Em điền như sau:

Câu 2 (Bài 50, tiết 1) trang 45, VBT Toán 2 tập 2 - KNTT

Câu hỏi:

Viết số thích hợp vào chỗ chấm.

Phương pháp:

a) Quan sát tia số ta thấy, hai vạch chia liền nhau hơn kém nhau 10 đơn vị.

Từ đó ta điền được các số còn thiếu vào chỗ chấm.

b) So sánh các số vừa viết để tìm số lớn nhất, số bé nhất.

Lời giải:

a) Em quan sát thấy số trước kém số sau 10 đơn vị, hay số sau hơn số trước 10 đơn vị hay chính là 1 chục. Để tìm được số sau, em thực hiện đếm thêm 1 chục.

Em điền như sau:

b) Trong các số em vừa viết ở câu a, số lớn nhất là 740, số bé nhất là 690.

Câu 3 (Bài 50, tiết 1) trang 45, VBT Toán 2 tập 2 - KNTT

Câu hỏi:

Khoanh vào chữ đặt trước câu đúng.

Có hai đội thu hoạch cà chua. Đội Một gồm các bạn Mai, Việt, Nam và Mi, thu hoạch được tất cả 230 quả cà chua. Đội Hai chỉ có Rô-bốt, thu hoạch được 320 quả cà chua.

A. Số quả cà chua đội Một thu hoạch được nhiều hơn đội Hai.

B. Số quả cà chua đội Một thu hoạch được ít hơn đội Hai.

C. Số quả cà chua hai đội thu hoạch được bằng nhau.

Phương pháp:

So sánh số quả cả chùa thu hoạch được của hai đội rồi khoanh vào đáo án đúng.

Lời giải:

Em thấy đội Một thu hoạch được 230 quả cà chua, đội Hai thu hoạch được 320 quả. 

Mà 230 < 320 nên số quả cà chua đội Một thu hoạch được ít hơn đội Hai.

Em khoanh vào đáp án B.

Câu 4 (Bài 50, tiết 1) trang 45, VBT Toán 2 tập 2 - KNTT

Câu hỏi:

Viết số thích hợp vào chỗ chấm.

Xếp que tính được số 930 như hình vẽ.

Chuyển chỗ một que tính để được số tròn chục lớn hơn số đã cho. Số tạo được là ....

Phương pháp:

Để tạo được số tròn chục lớn hơn số 930 ta giữ nguyên chữ số 9 và chữ số 0. Di chuyển một que diêm ở số 3 để tạo thành số 5.

Lời giải:

Vì 9 là chữ số lớn nhất và để chuyển được thành số tròn chục thì số hàng đơn vị phải là 0, do đó em giữ nguyên số 9, số 0 và di chuyển que diêm ở số 3 sao cho được số lớn hơn 3, em di chuyển 1 que diêm để thành số 5 như sau:

Sachbaitap.com

Bài tiếp theo

Bài viết liên quan