Loigiaihay.com 2024

Đã cập nhật bản mới với lời giải dễ hiểu và giải thêm nhiều sách

Xem chi tiết

Bài 5.10 trang 47 Sách bài tập (SBT) Hóa học 10

Bình chọn:
4.3 trên 3 phiếu

Khi cho 20 (m^3) không khí có chứa khí clo đi qua một ống đựng muối KBr, khối lượng của muối đó giảm bớt 178 mg. Xác-định làm lượng của khí clo ((mg/m^3)) trong không khí.

Khi cho 20 \(m^3\) không khí có chứa khí clo đi qua một ống đựng muối KBr, khối lượng của muối đó giảm bớt 178 mg. Xác-định làm lượng của khí clo \((mg/m^3)\) trong không khí.

Lời giải:

\(Cl_2 + 3KBr →2KCl + Br_2\)

1 mol     238 g    149 g    1 mol; khối lượng muối giảm 89 g

x mol                                                                              0,178g

 \(x = {{0,178} \over {89}} = 0,002\left( {mol} \right)\)

Lượng khí clo có trong \(20 m^3\) không khí là :

71.0,002=0,0142 (g) hay 14,2 mg

Hàm lượng của khí clo trong không khí là:

 \({{14,2} \over {20}} = 7,1\left( {mg/{m^3}} \right)\)

Sachbaitap.com

Bài tiếp theo

Xem lời giải SGK - Hóa 10 - Xem ngay

>> Học trực tuyến Lớp 10 tại Tuyensinh247.com, Cam kết giúp học sinh học tốt, hoàn trả học phí nếu học không hiệu quả.

Bài viết liên quan