Loigiaihay.com 2020

Đã cập nhật bản mới với lời giải dễ hiểu và giải thêm nhiều sách

Xem chi tiết

Bài 5.14 trang 15 Sách bài tập (SBT) Vật lí 9

Bình chọn:
3.7 trên 31 phiếu

Một đoạn mạch gồm 3 điện trở R1=9Ω, R2=18Ω và R3=24Ω được mắc vào hiệu điện thế U=3,6V như sơ đồ trên hình 5.7.

Một đoạn mạch gồm 3 điện trở R=9Ω, R=18Ω và R=24Ω được mắc vào hiệu điện thế U = 3,6V như sơ đồ trên hình 5.7.

a. Tính điện trở tương đương của đoạn mạch.

b. Tính số chỉ I của ampe kế A và số chỉ I12 của ampe kế A1.
 
Trả lời:
 
Mạch điện mắc như sau: \(R_1//R_2//R_3\)
 
a) Điện trở tương đương của đoạn mạch:
 
\({1 \over R_{t{{đ}}}} = {1 \over R_1} + {1 \over R_2} + {1 \over R_3}\)
\(\Rightarrow {1 \over R_{tđ}} = {1 \over 9} + {1 \over {18}} + {1 \over {24}}\)
\(\Rightarrow {R_{tđ}} = 4,8\Omega \)

a)   Số chỉ của ampe kế:

\(I = {U \over R_{t{{d}}}} = {3,6 \over 4,8} = 0,75{{A}}\)

\({1 \over R_{12}} = {1 \over R_1} + {1 \over R_2} = {1 \over 9} + {1 \over {18}} \Rightarrow {R_{12}} = 6\Omega \)

\({I_{12}} = {U \over R_{12}} = {{3,6} \over 6} = 0,6A \)

Vậy số chỉ của ampe kế A là 0,75 A; số chỉ của ampe kế \(A_1\) là 0,6 A.

 

Bài tiếp theo

Xem lời giải SGK - Vật lí 9 - Xem ngay

>>  Học trực tuyến lớp 9, luyện vào lớp 10, mọi lúc, mọi nơi môn Toán, Văn, Anh, Lý, Hóa, Sinh, Sử, Địa  cùng các Thầy, Cô giáo giỏi nổi tiếng, dạy hay, dễ hiểu, dày dặn kinh nghiệm tại Tuyensinh247.com

Bài viết liên quan