Loigiaihay.com 2024

Đã cập nhật bản mới với lời giải dễ hiểu và giải thêm nhiều sách

Xem chi tiết

Bài 5.14 trang 15 Sách bài tập (SBT) Vật lí 9

Bình chọn:
3.4 trên 39 phiếu

Một đoạn mạch gồm 3 điện trở R1=9Ω, R2=18Ω và R3=24Ω được mắc vào hiệu điện thế U=3,6V như sơ đồ trên hình 5.7.

Một đoạn mạch gồm 3 điện trở R=9Ω, R=18Ω và R=24Ω được mắc vào hiệu điện thế U = 3,6V như sơ đồ trên hình 5.7.

a. Tính điện trở tương đương của đoạn mạch.

b. Tính số chỉ I của ampe kế A và số chỉ I12 của ampe kế A1.
 
Trả lời:
 
Mạch điện mắc như sau: \(R_1//R_2//R_3\)
 
a) Điện trở tương đương của đoạn mạch:
 
\({1 \over R_{t{{đ}}}} = {1 \over R_1} + {1 \over R_2} + {1 \over R_3}\)
\(\Rightarrow {1 \over R_{tđ}} = {1 \over 9} + {1 \over {18}} + {1 \over {24}}\)
\(\Rightarrow {R_{tđ}} = 4,8\Omega \)

a)   Số chỉ của ampe kế:

\(I = {U \over R_{t{{d}}}} = {3,6 \over 4,8} = 0,75{{A}}\)

\({1 \over R_{12}} = {1 \over R_1} + {1 \over R_2} = {1 \over 9} + {1 \over {18}} \Rightarrow {R_{12}} = 6\Omega \)

\({I_{12}} = {U \over R_{12}} = {{3,6} \over 6} = 0,6A \)

Vậy số chỉ của ampe kế A là 0,75 A; số chỉ của ampe kế \(A_1\) là 0,6 A.

 

Bài tiếp theo

Xem lời giải SGK - Vật lí 9 - Xem ngay

>> Học trực tuyến lớp 9 và luyện vào lớp 10 tại Tuyensinh247.com, cam kết giúp học sinh lớp 9 học tốt, hoàn trả học phí nếu học không hiệu quả.

Bài viết liên quan