Bài 5.2 trang 15 Sách bài tập (SBT) Vật lí 7

Bình chọn:
5 trên 43 phiếu

Cho một điểm sáng s đặt trước một gương phẳng, cách gương 5cm.

Cho một điểm sáng s đặt trước một gương phẳng, cách gương 5cm.

1. Hãy vẽ ảnh của s tạo bởi gương theo hai cách:

a)  Áp dụng tính chất ảnh của một vật tạo bởi gương phẳng

b)  Áp dụng định luật phản xạ ánh sáng.

2. Ảnh vẽ theo hai cách trên có trùng nhau không?

Trả lời

 1.

Cách vẽ:

AA’ 1 gương AH = A’H BB’ 1 gương BK = B’K

AB và A’B’ gặp nhau I trên mặt gương. Góc tạo bởi A’B’ và mặt gương bằng 60°.

2. Hai hình vẽ trên trùng nhau.

Xem lời giải SGK - Vật lí 7 - Xem ngay

>>Học trực tuyến lớp 7, mọi lúc, mọi nơi môn Toán, Văn, Anh, Lý. Các thầy cô giỏi nổi tiếng, dạy hay dễ hiểu

Bài viết liên quan