Loigiaihay.com 2020

Đã cập nhật bản mới với lời giải dễ hiểu và giải thêm nhiều sách

Xem chi tiết

Bài 5.3 trang 60 Sách bài tập Vật lí 10 Nâng cao

Bình chọn:
4.9 trên 7 phiếu

Một khối hình hộp lập phương đồng chất có cạch 5,0 cm

Một khối hình hộp lập phương đồng chất có cạch 5,0 cm , khối lượng 1,31 kg. Hỏi khối đó làm bằng chất gì ? (Tham khảo Bảng khối lượng riêng của một số chất trong SGK).

Giải:

\(\rho  = {m \over V} = {{1,31} \over {0,{{05}^5}}} = 10,{48.10^3}kg/{m^3}.\) Đối chiếu với Bảng khối lượng riêng của một số chất (xem phụ lục 2 SGK) thì đó là khối lượng riêng của bạc (trong SGK là 10,5 g/cm3).

Sachbaitap.com

Bài tiếp theo

Bài viết liên quan