Loigiaihay.com 2023

Đã cập nhật bản mới với lời giải dễ hiểu và giải thêm nhiều sách

Xem chi tiết

Bài 5.31 trang 51 Sách bài tập (SBT) Hóa học 10

Bình chọn:
4 trên 2 phiếu

Muối ăn bị lẫn các tạp chất. Hãy trình bày phương pháp hoá học đê loại bỏ các tạp chất. Viết PTHH của các phản ứng xảy ra.

Muối ăn bị lẫn các tạp chất là \(Na_2SO_4. MgCl_2, CaCl_2 và CaSO_4\). Hãy trình bày phương pháp hoá học đê loại bỏ các tạp chất. Viết PTHH của các phản ứng xảy ra.

Lời giải:

- Hoà tan muối vào nước rồi lọc sẽ loại bỏ được \(Na_2SO_4\) ít tan (nước lọc vẫn chứa một lượng nhỏ \(Na_2SO_4\)).

- Cho vào nước lọc một lượng dư dung dịch \(BaCl_2\).

\(BaCl_2 + CaSO_4 → BaSO_4 ↓+ CaCl_2\)

\(BaCl_2 + Na_2SO_4→ BaSO_4↓ + 2NaCl\)

- Lọc bỏ kết tủa \(BaSO_4\), nước lọc chứa \(CaCl_2, MgCl_2 , NaCl\) và \(BaCl_2\) dư.

- Thêm vào nước lọc một lượng dung dịch \(Na_2CO_3\) lấy dư.

\(Na_2CO_3 + CaCl_2→ CaCO_3↓ + 2NaCl\)

\(Na_2CO_3 + MgCl_2→MgCO_3↓ + 2NaCl\)

\(Na_2CO_3 + BaCl_2→ BaCO_3↓ + 2NaCl\)

Lọc bỏ kết tủa, nước lọc chỉ chứa NaCl và\( Na_2CO_3\) dư, cho tác dụng Với dung dịch HCL dư.

\(Na_2CO_3 + 2HCl→2NaCl + CO_2↑ + H_2O\)

Khi cô cạn, HCL dư bay hơi hết, thu được NaCl tinh khiết.

Sachbaitap.com

Bài tiếp theo

Xem lời giải SGK - Hóa 10 - Xem ngay

>> Học trực tuyến Lớp 10 tại Tuyensinh247.com, Cam kết giúp học sinh học tốt, hoàn trả học phí nếu học không hiệu quả.

Bài viết liên quan