Loigiaihay.com 2024

Đã cập nhật bản mới với lời giải dễ hiểu và giải thêm nhiều sách

Xem chi tiết

Bài 5.37 trang 51 Sách bài tập (SBT) Hóa học 10

Bình chọn:
4 trên 2 phiếu

Dung dịch A có chứa đồng thời 2 axit là HCL và H2SO4. Để trung hoà 40 ml A cần dùng vừa hết 60 ml dung dịch NaOH 1M. Cô cạn dung dịch sau khi trung hoà, thu được 3,76 g hỗn hợp muối khan. Xác định nồng độ mol của từng axit trong dung dịch A.

Dung dịch A có chứa đồng thời 2 axit là HCL và \(H_2SO_4\). Để trung hoà 40 ml A cần dùng vừa hết 60 ml dung dịch NaOH 1M. Cô cạn dung dịch sau khi trung hoà, thu được 3,76 g hỗn hợp muối khan. Xác định nồng độ mol của từng axit trong dung dịch A.

Lời giải: 

Đặt x, y là số mol HCl và \(H_2SO_4\) trong 40 ml dung dịch A.

\(HCL + NaOH → NaCl + H_2O\)

x mol    x mol        x mol

\(H_2SO_4 + 2NaOH → Na_2SO_4 + 2H_2O\)

 y mol              2y mol         y mol

Số mol NaOH : \(x + 2y = {{1.60} \over {1000}} = 0,06\)  (1)

Khối lượng 2 muối : 58,5x + 142y = 3,76      (2)

Từ (1), (2), giải ra : x = 0,04 ; y = 0,01.

 \({C_{M(HCl)}} = {{0,O_4} \over {0,O_4}} = 1\left( {mol/l} \right);\,\,\,\,\,\,\,{C_{M({H_2}S{O_4})}} = {{0,01} \over {0,O_4}} = 0,25\)

Sachbaitap.com

Bài tiếp theo

Xem lời giải SGK - Hóa 10 - Xem ngay

>> Học trực tuyến Lớp 10 tại Tuyensinh247.com, Cam kết giúp học sinh học tốt, hoàn trả học phí nếu học không hiệu quả.

Bài viết liên quan