Loigiaihay.com 2024

Đã cập nhật bản mới với lời giải dễ hiểu và giải thêm nhiều sách

Xem chi tiết

Giải bài 55 tiết 3 trang 62, 63 Vở bài tập (VBT) Toán lớp 2 tập 2 - Kết nối tri thức với cuộc sống

Bình chọn:
4.9 trên 7 phiếu

Viết số thích hợp vào chỗ chấm. Độ dài đường bộ từ Hà Nội đi đến một số tỉnh thành như sau: Để cứu công chúa bị giữ trong hang đại bàng, Thạch Sanh cần đi qua một khu rừng, một dãy núi, sau đó phải leo qua vách đá (như hình vẽ).

Câu 1 (Bài 55, tiết 3) trang 62, VBT Toán 2 tập 2 - KNTT

Câu hỏi:

Viết số thích hợp vào chỗ chấm.

1 km = ….. m                                      …. m = 1 km

Phương pháp:

Áp dụng cách đổi 1 km = 1000 m.

Lời giải:

1 km = 1000 m                                   1000 m = 1 km

Câu 2 (Bài 55, tiết 3) trang 62, VBT Toán 2 tập 2 - KNTT

Câu hỏi:

Viết số thích hợp vào chỗ chấm.

6 km + 9 km = km                               25 km + 35 km = …. km

21 km – 10 km = …. km                        42 km – 27 km = …. km

Phương pháp:

Tính nhẩm kết quả các phép tính rồi điền số thích hợp vào chỗ chấm.

Lời giải:

Em thực hiện cộng, trừ các số đo độ dài và được các kết quả như sau:

6 km + 9 km = 15 km

25 km + 35 m = 60 km

21 km – 10 km = 11 km

42 km – 27 km = 15 km

Câu 3 (Bài 55, tiết 3) trang 63, VBT Toán 2 tập 2 - KNTT

Câu hỏi:

Viết tiếp vào chỗ chấm cho thích hợp.

Độ dài đường bộ từ Hà Nội đi đến một số tỉnh thành như sau:

Đường bộ

Độ dài

Hà Nội – Thái Nguyên

75 km

Hà Nội – Nam Định

110 km

Hà Nội – Hải Dương

60 km

Hà Nội – Hải Phòng

100 km

a) Tỉnh thành xa Hà Nội nhất là: ………………………

b) Tỉnh thành gần Hà Nội nhất là: ………………………

c) Tỉnh thành xa Hà Nội hơn 100 km là: ………………………

d) Trong hai tỉnh Thái Nguyên và Hải Dương, tỉnh gần Hà Nội hơn là……………… và gần hơn ………… km. 

Phương pháp:

- So sánh độ dài các quãng đường rồi trả lời câu hỏi.

- Cách so sánh:

+ Số nào có nhiều chữ số hơn thì lớn hơn.

+ So sánh các cặp chữ số trong cùng hàng theo thứ tự từ trái sang phải.

Lời giải:

Em thấy: 60 km < 75 km < 100 km < 110 km nên 110 km là lớn nhất; 60 km là bé nhất 

Em làm như sau:

a) Tỉnh thành xa Hà Nội nhất là: Nam Định

b) Tỉnh thành gần Hà Nội nhất là: Hải Dương

c) Tỉnh thành xa Hà Nội hơn 100km là: Nam Định

d) Hà Nội – Hải Dương: 60 km; Hà Nội – Thái Nguyên: 75 km. 60 km < 75 km nên trong hai tỉnh Thái Nguyên và Hải Dương, tỉnh gần Hà Nội hơn là Hải Dương và gần hơn: 75 – 60 = 15 km. 

Câu 4 (Bài 55, tiết 3) trang 63, VBT Toán 2 tập 2 - KNTT

Câu hỏi:

Viết số thích hợp vào chỗ chấm.

Để cứu công chúa bị giữ trong hang đại bàng, Thạch Sanh cần đi qua một khu rừng, một dãy núi, sau đó phải leo qua vách đá (như hình vẽ).

Tính từ vị trí đang đứng:

a) Để đi qua dãy nũi, Thạch Sanh cần đi ...... km.

b) Để đi đến hang cứu công chúa, Thạch Sanh cần đi ..... km.

Phương pháp:

a) Để đi qua dãy núi, Thạch Sanh cần đi 20 km + 15 km

b) Để đi đến hang cứu công chúa, Thạch Sanh cần đi 20 km + 15 km + 3 km

Lời giải:

Em quan sát thấy để đi qua dãy núi, Thạch Sanh cần đi đoạn đường dài 20 km và dãy núi dài 15 km nên ta có: 15 km + 20 km = 35 km

Để đi đến hang cứu công chúa, Thạch Sanh cần đi qua dãy núi và leo qua vách đá dài 3 km nữa nên ta có: 35 km + 3 km = 38 km

Em làm như sau:

a) Để đi qua dãy núi, Thạch Sanh cần đi 35 km.

b) Để đi đến hang cứu công chúa, Thạch Sanh cần đi 38 km.

Sachbaitap.com

Bài tiếp theo

Bài viết liên quan