Loigiaihay.com 2024

Đã cập nhật bản mới với lời giải dễ hiểu và giải thêm nhiều sách

Xem chi tiết

Giải bài 56 trang 64 Vở bài tập (VBT) Toán lớp 2 tập 2 - Kết nối tri thức với cuộc sống

Bình chọn:
4.9 trên 7 phiếu

Số? Mẹ đi chợ mua hành hết 500 đồng. Hỏi mẹ chọn một đồng tiền nào sau đây để trả người bán hàng? Mai và Mi tiết kiệm được số tiền như sau:

Câu 1, Bài 56, trang 64, VBT Toán 2 tập 2 - KNTT

Câu hỏi:

Số?

Phương pháp:

Em đếm số đồng tiền có trong mỗi hình rồi viết số vào ô trống.

Lời giải:

Em đếm số đồng tiền có trong mỗi hình và được kết quả như sau:

Câu 2, Bài 56, trang 64, VBT Toán 2 tập 2 - KNTT

Câu hỏi:

Khoanh vào chữ đặt trước câu trả lời đúng.

Mẹ đi chợ mua hành hết 500 đồng. Hỏi mẹ chọn một đồng tiền nào sau đây để trả người bán hàng?

Lời giải:

Mẹ mua hành hết 500 đồng nên mẹ phải chọn tờ tiền ghi số 500 đồng. Em khoanh vào đáp án C.

Câu 3, Bài 56, trang 64, VBT Toán 2 tập 2 - KNTT

Câu hỏi:

Đ, S?

Mai và Mi tiết kiệm được số tiền như sau:

Phương pháp:

Đếm số tờ tiền 100 đồng, 200 đồng, 500 đồng hai bạn có rồi điền Đ, S vào ô trống.

Lời giải:

Em thấy Mai có 1 tờ 100 đồng, 3 tờ 200 đồng và 1 tờ 500 đồng. Vậy Mai có tất cả 1 + 3 + 1 = 5 tờ tiền.

Mi có 1 tờ 100 đồng, 2 tờ 200 đồng và 3 tờ 500 đồng. Vậy Mi có tất cả 1 + 2 + 3 = 6 tờ tiền.

Em làm như sau:

Sachbaitap.com

Bài tiếp theo

Bài viết liên quan