Loigiaihay.com 2024

Đã cập nhật bản mới với lời giải dễ hiểu và giải thêm nhiều sách

Xem chi tiết

Giải bài 57 tiết 1 trang 65 Vở bài tập (VBT) Toán lớp 2 tập 2 - Kết nối tri thức với cuộc sống

Bình chọn:
3.9 trên 15 phiếu

Em hãy ước lượng độ dài các đồ vật theo yêu cầu rồi dùng thước kẻ đo lại. Ghi kết quả vào bảng. Em hãy tìm ba đồ vật trong nhà để đo chiều cao (theo đơn vị đề-xi-mét) rồi ghi lại vào bảng.

Câu 1 (Bài 57, tiết 1) trang 65, VBT Toán 2 tập 2 - KNTT

Câu hỏi:

Em hãy ước lượng độ dài các đồ vật theo yêu cầu rồi dùng thước kẻ đo lại. Ghi kết quả vào bảng.

Yêu cầu

Em ước lượng

Em đo

Tìm độ dài cạnh bàn học của em

Khoảng……dm

……dm

Tìm chiều cao chiếc ghế em ngồi

Khoảng……dm

……dm

Tìm chiều dài cặp sách của em

Khoảng……dm

……dm

Phương pháp:

Em ước lượng độ dài các đồ vật trên rồi dùng thước kẻ đo cạnh bàn học, chiều cao của ghế ngồi và chiều dài cặp sách.

Lời giải:

Em thực hiện ước lượng sau đó lấy thước thực hành đo cạnh bàn học, chiều cao chiếc ghế và chiều dài cặp sách. Tùy vào các đồ vật sẽ có các kích thước khác nhau, dưới đây là gợi ý cho em.

Yêu cầu

Em ước lượng

Em đo

Tìm độ dài cạnh bàn học của em

Khoảng 13 dm

12 dm

Tìm chiều cao chiếc ghế em ngồi

Khoảng 11 dm

10 dm

Tìm chiều dài cặp sách của em

Khoảng 6 dm

5 dm

Câu 2 (Bài 57, tiết 1) trang 65, VBT Toán 2 tập 2 - KNTT

Câu hỏi:

Em hãy tìm ba đồ vật trong nhà để đo chiều cao (theo đơn vị đề-xi-mét) rồi ghi lại vào bảng.

Tên đồ vật

Em đo được

 

 

 

 

 

 

Phương pháp:

Chọn 3 đồ vật trong gia đình em và đo chiều cao theo đơn vị là đề-xi-mét và ghi vào bảng trên.

Lời giải:

Em chọn 3 đồ vật trong nhà có thể: giường, tủ lạnh, tivi sau đó em thực hành đo độ dài của các đồ vật đó.

Tên đồ vật

Em đo được

Giường

2 m

Tivi

60 cm

Tủ lạnh

160 cm

Sachbaitap.com

Bài tiếp theo

Bài viết liên quan