Loigiaihay.com 2024

Đã cập nhật bản mới với lời giải dễ hiểu và giải thêm nhiều sách

Xem chi tiết

Giải bài 58 tiết 1 trang 66, 67 Vở bài tập (VBT) Toán lớp 2 tập 2 - Kết nối tri thức với cuộc sống

Bình chọn:
4.1 trên 17 phiếu

Viết số thích hợp vào chỗ chấm. Có 3 hòn đảo V, N, I ở vị trí như hình vẽ. Một cây cầu dài 12 km nối đảo V với đảo N và một cây cầu dài 8 km nối đảo N với đảo I. Chiếc thước 1 m bị gãy mất 1 đoạn. Hỏi trong hai đoạn A và B, đâu là đoạn bị gãy khỏi chiếc thước? Khoanh vào chữ đặt trước con vật dài nhất. Bạn Nam định vẽ một hàng rào dài 1 dm. Bạn ấy đã vẽ được 8 cm. Em vẽ thêm để được hàng rào dài đúng 1 dm nhé.

Câu 1 (Bài 58, tiết 1) trang 66, VBT Toán 2 tập 2 - KNTT

Câu hỏi:

Viết số thích hợp vào chỗ chấm.

a) 5 dm = …… cm                                         4 m = ….. dm

4 dm = ….. cm                                                2 m = ….. cm

7 m = ….. dm                                                  9m = ….. cm

b) 100 cm = 1 m                                              10 dm = 1 m

800 cm = …. m                                               30 dm = …. m

400 cm = …. m                                               60 dm = …. m

Phương pháp:

Áo dụng cách đổi:

1 dm = 10 cm                                                  1 m = 10 dm

100 cm = 1 m                                                  10 dm = 1 m

Lời giải:

Em quan sát phần a thấy đây là dạng bài toán chuyển đổi đơn vị lớn sang đơn vị bé, em chỉ cần viết 1, 2, 3 chữ số 0 vào bên phải số đó.

a) 5 dm = 50 cm

4 m = 40 dm

       4 dm = 40 cm

       7 m = 70 dm             

2 m = 200 cm

9 m = 900 cm 

Em quan sát phần b thấy đây là dạng bài toán chuyển đổi đơn vị bé sang đơn vị lớn, em chỉ cần bớt 1, 2, 3 chữ số 0 vào bên phải số đó.

b) 100 cm = 1 m

10 dm = 1 m

       800 cm = 8 m

30 dm = 3 m

    400 cm = 4 m

60 dm = 6 m

Câu 2 (Bài 58, tiết 1) trang 66, VBT Toán 2 tập 2 - KNTT

Câu hỏi:

Khoanh tròn vào chữ cái đặt trước câu trả lời đúng.

Có 3 hòn đảo V, N, I ở vị trí như hình vẽ. Một cây cầu dài 12 km nối đảo V với đảo N và một cây cầu dài 8 km nối đảo N với đảo I.

a) Đi theo các cây cầu từ đảo N đến đảo nào gần hơn?

A. Đảo V                                B. Đảo I

b) Đi qua các cây cầu từ đảo V đến đảo I hết bao nhiêu ki-lô-mét?

A. 8km                                   B. 20km                                 C. 12km

Phương pháp:

Đi qua các cây cầu từ đảo V đến đảo I hết số ki-lô-mét là 12 km + 8 km.

Lời giải:

Hướng dẫn: 

+ Em quan sát thấy từ đảo N đến đảo V dài 12 km, từ đảo I đến đảo N dài 8 km 

Vì 8 km < 12 km nên từ đảo N đến đảo I gần hơn 

+ Từ đảo V đến đảo N dài 12 km, từ đảo N đến đảo I dài 8 km

Nên từ đảo V đến đảo I dài 12 km + 8 km = 20 km.

Vậy:

a) Em khoanh vào B

b) Em khoanh vào B

Câu 3 (Bài 58, tiết 1) trang 67, VBT Toán 2 tập 2 - KNTT

Câu hỏi:

Khoanh vào chữ đặt trước câu trả lời đúng.

Chiếc thước 1 m bị gãy mất 1 đoạn. Hỏi trong hai đoạn A và B, đâu là đoạn bị gãy khỏi chiếc thước?

Phương pháp:

Quan sát hình vẽ ta thấy đoạn thước bị gãy đã có vạch số 8 dm, vậy đoạn thước bị gãy còn lại sẽ có vạch số 9 dm và 10 dm.

Lời giải:

Em quan sát thấy độ dài đoạn thẳng bị gãy đến sau vạch chia 8 dm, do đó em sẽ chọn phương án B.

Câu 4 (Bài 58, tiết 1) trang 67, VBT Toán 2 tập 2 - KNTT

Câu hỏi:

a) Khoanh vào chữ đặt trước con vật dài nhất.

b) Viết số thích hợp vào chỗ chấm.

Trong các con vật ở câu A, con vật B dài hơn con vật C là …. m.

Phương pháp:

a) So sánh độ dài mỗi con vật rồi khoanh vào chữ đặt trước con vật dài nhất.

b) Con vật B dài hơn con vật C là 26 m – 16 m

Lời giải:

Hướng dẫn: Em quan sát thấy cá voi dài 32 m, khủng long dài 26 m và cá heo dài 16 m. 

Ta có: 16 m < 26 m < 32 m nên con vật dài nhất là cá voi (con vật A).

Con vật B (khủng long) dài hơn con vật C (cá heo) là: 26 – 16 = 10 m

Em thực hiện như sau:

a)

b) Viết số thích hợp vào chỗ chấm.

Trong các con vật ở câu a, con vật B dài hơn con vật C là 10 m.

Câu 5 (Bài 58, tiết 1) trang 67, VBT Toán 2 tập 2 - KNTT

Câu hỏi:

Bạn Nam định vẽ một hàng rào dài 1 dm. Bạn ấy đã vẽ được 8 cm. Em vẽ thêm để được hàng rào dài đúng 1 dm nhé.

Phương pháp:

1 dm = 10 cm

Vậy Nam cần vẽ thêm số cm là 10 – 8 = 2 (cm)

Lời giải:

Em quan sát thấy có 8 ô vuông dài 8 cm nên mỗi ô vuông dài 1 cm. Bạn Nam định vẽ một hàng rào dài  1dm (hay 10 cm). Bạn ấy đã vẽ được 8 cm, cần vẽ thêm 2 cm (hay 2 ô vuông nữa).

Em vẽ như sau:

Sachbaitap.com

Bài tiếp theo

Bài viết liên quan