Loigiaihay.com 2024

Đã cập nhật bản mới với lời giải dễ hiểu và giải thêm nhiều sách

Xem chi tiết

Giải bài 59 tiết 2 trang 71, 72, 73 Vở bài tập (VBT) Toán lớp 2 tập 2 - Kết nối tri thức với cuộc sống

Bình chọn:
3.8 trên 11 phiếu

Đặt tính rồi tính. Buổi sáng voi em uống 105 l nước, voi anh uống nhiều hơn voi em 20 l nước. Hỏi voi anh uống bao nhiêu lít nước vào buổi sáng? Vườn thuốc của ông nội bạn Nam trồng 131 cây thuốc. Vườn bên cạnh của bác sĩ Hùng trồng 142 cây thuốc. Hỏi cả hai vườn trồng tất cả bao nhiêu cây thuốc? Trực thăng cần bay từ A đến B qua tất cả các điểm màu trắng, theo những đường nối, nhưng không điểm nào được đi qua quá một lần.

Câu 1 (Bài 59, tiết 2) trang 71, VBT Toán 2 tập 2 - KNTT

Câu hỏi:

Đặt tính rồi tính.

156 + 240

………………

………………

………………

803 + 170

………………

………………

………………

545 + 212

………………

………………

………………

900 + 78

………………

………………

………………

623 + 44

………………

………………

………………

312 + 80

………………

………………

………………

Phương pháp:

- Đặt tính sao cho các chữ số trong cùng hàng thẳng cột với nhau.

- Cộng theo các cột từ hàng đơn vị, hàng chục, hàng trăm.

Lời giải:

Em đặt tính theo cột dọc, viết 1 số ở trên, 1 số ở dưới sao cho các chữ số ở cùng hàng thẳng cột với nhau. Sau đó thực hiện cộng: em cộng lần lượt các chữ số hàng đơn vị, rồi đến hàng chục và cộng các chữ số hàng trăm.

Câu 2 (Bài 59, tiết 2) trang 72, VBT Toán 2 tập 2 - KNTT

Câu hỏi:

Buổi sáng voi em uống 105 l nước, voi anh uống nhiều hơn voi em 20 l nước. Hỏi voi anh uống bao nhiêu lít nước vào buổi sáng?

Phương pháp:

Số lít nước voi anh uống buổi sáng = Số lít nước voi em uống + 20 lít

Lời giải:

Vì voi anh uống nhiều hơn voi em nên để tìm được số lít nước mà voi anh uống, em lấy số lít nước voi em uống cộng với số lít nước voi anh uống nhiều hơn voi em. 

Bài giải

Voi anh uống số lít nước vào buổi sáng là:

105 + 20 = 125 (l)

Đáp số: 125 lít nước.

Câu 3 (Bài 59, tiết 2) trang 72, VBT Toán 2 tập 2 - KNTT

Câu hỏi:

Vườn thuốc của ông nội bạn Nam trồng 131 cây thuốc. Vườn bên cạnh của bác sĩ Hùng trồng 142 cây thuốc. Hỏi cả hai vườn trồng tất cả bao nhiêu cây thuốc?

Phương pháp:

Số cây thuốc cả hai vườn trồng = Số cây ông nội trồng + số cây bác sĩ Hùng trồng.

Lời giải:

Em phân tích bài toán thấy đề bài hỏi “Cả hai vườn trồng được tất cả bao nhiêu cây thuốc” nên em thực hiện phép cộng: lấy số cây thuốc vườn nhà ông nội bạn Nam cộng với số cây thuốc vườn bên cạnh của bác sĩ Hùng.

Bài giải

Cả hai vườn trồng tất cả số cây thuốc là:

131 + 142 = 273 (cây)

Đáp số: 273 cây thuốc.

Câu 4 (Bài 59, tiết 2) trang 72, VBT Toán 2 tập 2 - KNTT

Câu hỏi:

Em hãy tô màu giúp bé Mi theo các yêu cầu sau:

- Với các số bé hơn 100: Tô màu tím vào nơi chứa số bé nhất, màu vàng vào nơi chứa số lớn nhất và màu da cam vào nơi chứa hai số còn lại.

- Với các phép tính: Tô màu đen vào nơi chứa phép tính có kết quả bé nhất, tô màu xanh vào nơi chứa phép tính có kết quả lớn nhất.

Phương pháp:

Quan sát các số và tính nhẩm các phép tính rồi tô màu theo yêu cầu bài toán.

Lời giải:

Em quan sát thấy số bé nhất là: 10 (tô màu tím); số lớn nhất là: 99 (tô màu vàng)

Các số còn lại là: 51 và 49 (tô màu cam)

Em tiếp tục thực hiện các phép tính:

350 + 249 = 599

123 + 510 = 633

300 + 415 = 715

Vậy:

Phép tính có kết quả bé nhất là: 350 + 249 = 599 (tô màu đen)

Phép tính có kết quả lớn nhất là: 300 + 415 = 715 (tô màu xanh)

Em tô màu như sau:

Câu 5 (Bài 59, tiết 2) trang 73, VBT Toán 2 tập 2 - KNTT

Câu hỏi:

Trực thăng cần bay từ A đến B qua tất cả các điểm màu trắng, theo những đường nối, nhưng không điểm nào được đi qua quá một lần.

a) Em hãy tô đậm đường đi của trực thăng.

b) Viết số thích hợp vào chỗ chấm.

Trên đường kẻ ghi số là số đo chiều dài các đoạn đường theo ki-lô-mét.

Trực thăng bay từ A đến trạm tiếp nhiên liệu hết tất cả ….. km.

Phương pháp:

- Tô đậm đường đi của trực thăng từ A đến B qua tất cả các điểm màu trắng, theo những đường nối, nhưng không điểm nào được đi qua quá một lần.

- Độ dài đoạn đường từ A đến trạm tiếp nhiên liệu là 20 km + 20 km + 20 km + 20 km

Lời giải:

a) Vì trực thăng cần bay từ A đến B qua tất cả các điểm màu trắng, theo những đường nối, nhưng không điểm nào được đi qua quá một lần. Nên em nối như sau:

b) Trên đường kẻ ghi số là số đo chiều dài các đoạn đường theo ki-lô-mét.

Trực thăng bay từ A đến trạm tiếp nhiên liệu theo đường bay là một đường gấp khúc (gồm bốn đoạn thẳng, mỗi đoạn có độ dài 20 km) từ A đến trạm tiếp nhiên liệu như hình vẽ ở câu a.

Vậy trực thăng bay từ A đến trạm tiếp nhiên liệu hết tất cả 20 + 20 + 20 + 20 = 80 km.

Sachbaitap.com

Bài tiếp theo

Bài viết liên quan