Loigiaihay.com 2024

Đã cập nhật bản mới với lời giải dễ hiểu và giải thêm nhiều sách

Xem chi tiết

Giải bài 60 tiết 1 trang 74, 75 Vở bài tập (VBT) Toán lớp 2 tập 2 - Kết nối tri thức với cuộc sống

Bình chọn:
3.3 trên 6 phiếu

Tính. Đặt tính rồi tính. Một nhà máy sáng nay sản xuất được 169 chiếc bánh mì tròn và 803 chiếc bánh mì dẹt. Hỏi sáng nay nhà máy sản xuất được tất cả bao nhiêu chiếc bánh mì? Nối mỗi phép tính với kết quả cảu phép tính đó.

Câu 1 (Bài 60, tiết 1) trang 74, VBT Toán 2 tập 2 - KNTT

Câu hỏi:

Tính.

Phương pháp:

Em thực hiện cộng các chữ số thẳng cột theo thứ tự từ hàng đơn vị đến hàng chục, hàng trăm.

Lời giải:

Em thực hiện cộng theo thứ tự từ phải sang trái, bắt đầu từ hàng đơn vị, hàng chục, hàng trăm, chú ý có nhớ, được kết quả như sau:

Câu 2 (Bài 60, tiết 1) trang 74, VBT Toán 2 tập 2 - KNTT

Câu hỏi:

Đặt tính rồi tính.

537 + 145

………………

………………

………………

258 + 132

………………

………………

………………

908 + 37

………………

………………

………………

428 + 8

………………

………………

………………

Phương pháp:

- Đặt tính sao cho các chữ số cùng hàng thẳng cột với nhau.

- Thực hiện cộng các chữ số thẳng cột theo thứ tự từ hàng đơn vị đến hàng chục, hàng trăm.

Lời giải:

Em đặt tính theo cột dọc, viết 1 số ở trên, 1 số ở dưới sao cho các chữ số ở cùng hàng thẳng cột với nhau. Sau đó thực hiện cộng: em cộng lần lượt các chữ số hàng đơn vị, rồi đến hàng chục và cộng các chữ số hàng trăm, chú ý có nhớ.

Câu 3 (Bài 60, tiết 1) trang 74, VBT Toán 2 tập 2 - KNTT

Câu hỏi:

Một nhà máy sáng nay sản xuất được 169 chiếc bánh mì tròn và 803 chiếc bánh mì dẹt. Hỏi sáng nay nhà máy sản xuất được tất cả bao nhiêu chiếc bánh mì?

Phương pháp:

Số chiếc bánh mì nhà máy sản xuất được buổi sáng = số bánh mì tròn + số bánh mì dẹt

Lời giải:

Quan sát thấy đề bài yêu cầu tính số chiếc bánh mì sáng nay nhà máy sản xuất, do đó ta thực hiện phép tính cộng để tính tổng số bánh mì tròn và bánh mì dẹt. 

Bài giải

Sáng nay nhà máy sản xuất được tất cả số chiếc bánh mì là:

169 + 803 = 972 (chiếc)

Đáp số: 972 chiếc bánh mì.

Câu 4 (Bài 60, tiết 1) trang 75, VBT Toán 2 tập 2 - KNTT

Câu hỏi:

Nối mỗi phép tính với kết quả cảu phép tính đó.

Phương pháp:

Tính nhẩm kết quả mỗi phép tính rồi nối với số thích hợp.

Lời giải:

Em tính kết quả của phép tính bên tay trái:

615 + 109 = 724                                       

367 + 27 = 394 

436 + 358 = 794  

Do đó, em nối như sau:

Sachbaitap.com

Bài tiếp theo

Bài viết liên quan