Loigiaihay.com 2024

Đã cập nhật bản mới với lời giải dễ hiểu và giải thêm nhiều sách

Xem chi tiết

Giải bài 60 tiết 3 trang 76, 77 Vở bài tập (VBT) Toán lớp 2 tập 2 - Kết nối tri thức với cuộc sống

Bình chọn:
3.6 trên 18 phiếu

Đặt tính rồi tính. Viết số thích hợp vào chỗ chấm. Hai máy bay V và N cùng bay đến một sân bay. Máy bay V đã bay 326 km. Máy bay N đã bay quãng đường nhiều hơn máy bay V là 124 km. Hỏi máy bay N đã bay bao nhiêu ki-lô-mét? Bể A chứa 90 l nước, bể B chứa 165 l nước. Hỏi cả hai bể chứa bao nhiêu lít nước? Số?

Câu 1 (Bài 60, tiết 3) trang 76, VBT Toán 2 tập 2 - KNTT

Câu hỏi:

Đặt tính rồi tính.

635 + 245

………………

………………

………………

482 + 391

………………

………………

………………

720 + 97

………………

………………

………………

518 + 159

………………

………………

………………

 

Phương pháp:

- Đặt tính sao cho các chữ số cùng hàng thẳng cột với nhau.

- Thực hiện cộng các chữ số thẳng cột theo thứ tự từ hàng đơn vị đến hàng chục, hàng trăm

Lời giải:

Em đặt tính theo cột dọc, viết 1 số ở trên, 1 số ở dưới sao cho các chữ số ở cùng hàng thẳng cột với nhau. Sau đó thực hiện cộng: em cộng lần lượt các chữ số hàng đơn vị, rồi đến hàng chục và cộng các chữ số hàng trăm, chú ý có nhớ.

Câu 2 (Bài 60, tiết 3) trang 77, VBT Toán 2 tập 2 - KNTT

Câu hỏi:

Viết số thích hợp vào chỗ chấm.

a) 9 x 5 + 235 = ………………                                  b) 97 – 27 + 630 = …………………

c) 30 + 70 + 831 = ………………

Phương pháp:

- Với phép tính có chứa phép nhân và phép cộng, em thực hiện phép nhân trước, phép cộng sau.

- Với phép tính có chứa phép cộng, trừ ta thực hiện từ trái sang phải.

Lời giải:

Với phép tính có chứa phép nhân và phép cộng, em thực hiện nhân trước rồi sau đó thực hiện cộng sau

Với phép tính có chứa cộng, trừ, em thực hiện lần lượt từ trái sang phải.

Kết quả tính được như sau:

a) 9 × 5 + 235 = 45 + 235 = 280

b) 97 – 27 + 630 = 70 + 630 = 700

c) 30 + 70 + 831 = 100 + 831 = 931

Câu 3 (Bài 60, tiết 3) trang 77, VBT Toán 2 tập 2 - KNTT

Câu hỏi:

Khoanh vào chữ đặt trước câu trả lời đúng.

Hai máy bay V và N cùng bay đến một sân bay. Máy bay V đã bay 326 km. Máy bay N đã bay quãng đường nhiều hơn máy bay V là 124 km. Hỏi máy bay N đã bay bao nhiêu ki-lô-mét?

A. 202 km                   B. 430 km                   C. 450 km

Phương pháp:

Quãng đường máy bay N đã bay = Quãng đường máy bay V bay + 124 km

Lời giải:

Đề bài cho biết máy bay N bay nhiều hơn máy bay V quãng đường là 124 km, do đó muốn tính quãng đường mà máy bay N đã bay, ta thực hiện phép tính cộng. Ta lấy 326 + 124 = 450 (km).

Đáp án C.

Câu 4 (Bài 60, tiết 3) trang 77, VBT Toán 2 tập 2 - KNTT

Câu hỏi:

Bể A chứa 90 l nước, bể B chứa 165 l nước. Hỏi cả hai bể chứa bao nhiêu lít nước?

Phương pháp:

Số lít nước ở cả hai bể = Số lít nước ở bể A + Số lít nước ở bể B

Lời giải:

Để biết được cả hai bể chứa bao nhiêu lít nước, ta lấy số lít nước chứa ở bể A cộng với số lít nước chứa ở bể B.

Bài giải

Cả hai bể chứ số lít nước là:

90 + 165 = 255 (l)

Đáp số: 255 lít nước.

Câu 5 (Bài 60, tiết 3) trang 77, VBT Toán 2 tập 2 - KNTT

Câu hỏi:

Số?

Một Rô-bốt di chuyển theo các lệnh đã được lập trình như sau:

Phương pháp:

Quan sát các ô số, đi theo các lệnh của mũi tên rồi điền số thích hợp vào ô trống.

Tìm số lớn nhất, số bé nhất trong 3 số gặp được ở câu a là 130, 60, 90 và tính tổng.

Lời giải:

Sachbaitap.com

Bài tiếp theo

Bài viết liên quan