Loigiaihay.com 2024

Đã cập nhật bản mới với lời giải dễ hiểu và giải thêm nhiều sách

Xem chi tiết

Giải bài 61 tiết 3 trang 80, 81 Vở bài tập (VBT) Toán lớp 2 tập 2 - Kết nối tri thức với cuộc sống

Bình chọn:
4 trên 18 phiếu

Bạn chó sẽ tìm đến khúc xương ghi phép có kết quả lớn nhất. Khoanh vào chữ đặt trước câu trả lời đúng. Số lớn nhất nằm ngoài hình tròn là……… Cho số 708 được xếp bởi các que tính như sau:

Câu 1 (Bài 61, tiết 3) trang 80, VBT Toán 2 tập 2 - KNTT

Câu hỏi:

Bạn chó sẽ tìm đến khúc xương ghi phép có kết quả lớn nhất.

Khoanh vào khúc xương mà bạn chó sẽ tìm đến

Lời giải:

Ta thấy:    430 – 310 = 120 

                892 – 780 = 112

                564 – 550 = 14

Ta có: 14 < 112 < 120 nên khúc xương có kết quả lớn nhất ghi phép tính là 430 – 310 

Em khoanh như sau:

Câu 2 (Bài 61, tiết 3) trang 80, VBT Toán 2 tập 2 - KNTT

Câu hỏi:

Khoanh vào chữ đặt trước câu trả lời đúng.

a) Kết quả tính 321 – 220 + 437 bằng:

A. 438 

B. 538 

C. 638

b) Kết quả tính 362 – 320 + 526 bằng:                                          

A. 568 

B. 668

C. 536

Lời giải:

Em thực hiện tính lần lượt từ trái sang phải:

a) 321 – 220 + 437 = 101 + 437 = 538 nên em khoanh vào đáp án B

b) 362 – 320 + 526 = 42 + 526 = 568 nên em khoanh vào đáp án A

Em khoanh như sau:

a) Kết quả tính 321 – 220 + 437 = 538

Em khoanh đáp án B

b) Kết quả tính 362 – 320 + 526 = 568

Em khoanh đáp án A

Câu 3 (Bài 61, tiết 3) trang 81, VBT Toán 2 tập 2 - KNTT

Câu hỏi:

Viết số thích hợp vào chỗ chấm.

a) Số lớn nhất nằm ngoài hình tròn là………

b) Số bé nhất nằm ngoài hình tròn là………

c) Hiệu của số lớn nhất nằm ngoài hình tròn và số bé nhất nằm trong hình chữ nhật là …… – …… = ……

Lời giải:

Hướng dẫn: Các số nằm ngoài hình tròn là 536; 563; 589. Ta có: 536 < 563 < 589 à Số lớn nhất nằm ngoài hình tròn là 589 và số bé nhất nằm ngoài hình tròn là 536.

Các số nằm trong hình chữ nhật là: 536; 563; 653; 589 nên số bé nhất nằm trong hình chữ nhật là 536. 

Vậy em thực hiện như sau:

a) Số lớn nhất nằm ngoài hình tròn là 589

b) Số bé nhất nằm ngoài hình tròn là 536

c) Hiệu của số lớn nhất nằm ngoài hình tròn và số bé nhất nằm trong hình chữ nhật là 589 – 536 = 53

Câu 4 (Bài 61, tiết 3) trang 81, VBT Toán 2 tập 2 - KNTT

Câu hỏi:

Đ, S?

Biết chiều dài một số quốc lộ như sau:

Quốc lộ

2A

3A

4A

5A

Chiều dài

300 km

330 km

128 km

116 km

Trong các quốc lộ trên:

Lời giải:

Ta có: 116 km < 128 km < 300 km < 330 km 

Quốc lộ dài nhất là Quốc lộ 3A với chiều dài là 330 km

Quốc lộ 3A dài hơn quốc lộ 2A là: 330 – 300 = 30 km

Tên các quốc lộ được viết theo thứ tự từ dài nhất đến ngắn nhất là:

3A, 2A, 4A, 5A

Ta điền như sau:

Câu 5 (Bài 61, tiết 3) trang 81, VBT Toán 2 tập 2 - KNTT

Câu hỏi:

Cho số 708 được xếp bởi các que tính như sau:

Viết số thích hợp vào chỗ chấm.

a) Số lớn nhất có thể tạo thành khi chuyển chỗ 1 que tính là số ………

b) Số bé nhất có thể tạo thành khi chuyển chỗ 1 que tính là số ………

c) Hiệu của hai số thu được ở câu a và câu b bằng ……

Lời giải:

a) Số lớn nhất có thể tạo thành khi chuyển chỗ 1 que tính là số 798

b) Số bé nhất có thể tạo thành khi chuyển chỗ 1 que tính là số 188

c) Hiệu của hai số thu được ở câu a và câu b bằng 798 – 188 = 610

Sachbaitap.com

Bài tiếp theo

Bài viết liên quan