Loigiaihay.com 2024

Đã cập nhật bản mới với lời giải dễ hiểu và giải thêm nhiều sách

Xem chi tiết

Giải bài 62 tiết 1 trang 82, 83 Vở bài tập (VBT) Toán lớp 2 tập 2 - Kết nối tri thức với cuộc sống

Bình chọn:
4.2 trên 6 phiếu

Tính. Đặt tính rồi tính. Một hội trường có 450 ghế ngồi. Trong hội trường đã có 235 người, mỗi người ngồi một ghế. Hỏi trong hội trường còn lại bao nhiêu ghế trống? Trong hình sau đây, Rô-bốt sẽ đi theo đường qua các phép tính đúng. Hãy tô màu vào các phép tính đúng và khoanh vào địa điểm mà Rô-bốt sẽ đến.

Câu 1 (Bài 62, tiết 1) trang 82, VBT Toán 2 tập 2 - KNTT

Câu hỏi:

Tính.

Phương pháp:

Thực hiện trừ các chữ số thẳng cột theo thứ tự từ hàng đơn vị đến hàng chục, hàng trăm

Lời giải:

Em thực hiện trừ theo thứ tự từ phải sang trái, bắt đầu từ hàng đơn vị, hàng chục, hàng trăm, chú ý có nhớ (có mượn thì phải trả) được kết quả như sau:

Câu 2 (Bài 62, tiết 1) trang 82, VBT Toán 2 tập 2 - KNTT

Câu hỏi:

Đặt tính rồi tính.

622 – 13

………………

………………

………………

381 – 128

………………

………………

………………

792 – 56

………………

………………

………………

830 – 812

………………

………………

………………

Phương pháp:

- Đặt tính sao cho các chữ số cùng hàng thẳng cột với nhau.

- Trừ theo các cột từ phải sang trái.

Lời giải:

Em đặt tính theo cột dọc, viết 1 số ở trên, 1 số ở dưới sao cho các chữ số ở cùng hàng thẳng cột với nhau. Sau đó thực hiện trừ: em trừ lần lượt các chữ số hàng đơn vị, rồi đến hàng chục và các chữ số hàng trăm, chú ý có nhớ.

Câu 3 (Bài 62, tiết 1) trang 82, VBT Toán 2 tập 2 - KNTT

Câu hỏi:

Một hội trường có 450 ghế ngồi. Trong hội trường đã có 235 người, mỗi người ngồi một ghế. Hỏi trong hội trường còn lại bao nhiêu ghế trống?

Phương pháp:

Số ghế trống trong hội trường = Số ghế ngồi hội trường có – Số người trong hội trường.

Lời giải:

Vì mỗi người chỉ ngồi một ghế nên số người có trong hội trường tương ứng với số ghế đã được ngồi nên muốn tính số ghế còn trống, ta lấy số ghế ở trong hội trường trừ đi số người đã ngồi. 

Bài giải

Trong hội trường còn lại số ghế trống là:

450 – 235 = 215 (ghế)

Đáp số: 215 ghế trống.

Câu 4 (Bài 62, tiết 1) trang 82, 83 VBT Toán 2 tập 2 - KNTT

Câu hỏi:

Trong hình sau đây, Rô-bốt sẽ đi theo đường qua các phép tính đúng. Hãy tô màu vào các phép tính đúng và khoanh vào địa điểm mà Rô-bốt sẽ đến.

Phương pháp:

Thực hiện trừ các chữ số thẳng cột theo thứ tự từ phải sang trái.

Tô màu cho các phép tính đúng và khoanh vào địa điểm mà Rô-bốt sẽ đến.

Lời giải:

Em tô màu và khoanh như sau:

 

Sachbaitap.com

Bài tiếp theo

Bài viết liên quan