Loigiaihay.com 2024

Đã cập nhật bản mới với lời giải dễ hiểu và giải thêm nhiều sách

Xem chi tiết

Giải bài 62 tiết 2 trang 83, 84 Vở bài tập (VBT) Toán lớp 2 tập 2 - Kết nối tri thức với cuộc sống

Bình chọn:
3 trên 12 phiếu

Tính. Số? Nối mỗi phép tính với kết quả của phép tính đó. Hiện nay, một chiếc máy bay của một hãng có thể chở được 890 hành khách. Trước kia, chiếc máy bay đầu tiên của hãng đó chỉ có thể chở được 285 hành khách. Hỏi so với chiếc máy bay đầu tiên, chiếc máy bay hiện nay của hãng có thể chở được nhiều hơn bao nhiêu hành khách? Em hãy tô màu các con đường mà bạn ốc sên đã đi qua để tìm đường về nhà cho bạn ốc sên.

Câu 1 (Bài 62, tiết 2) trang 83, VBT Toán 2 tập 2 - KNTT

Câu hỏi:

Tính.

Phương pháp:

Thực hiện trừ các chữ số thẳng cột theo thứ tự từ hàng đơn vị đến hàng chục, hàng trăm.

Lời giải:

Thực hiện trừ theo thứ tự từ phải sang trái bắt đầu từ chữ số hàng đơn vị, chữ số hàng chục, chữ số hàng trăm, chú ý có nhớ ta được kết quả sau:

Câu 2 (Bài 62, tiết 2) trang 83, VBT Toán 2 tập 2 - KNTT

Câu hỏi:

Số?

Số bị trừ

642

250

248

439

700

Số trừ

261

160

50

258

200

Hiệu

         

Phương pháp:

Để tìm hiệu của mỗi phép tính, ta lấy số bị trừ trừ đi số trừ.

Lời giải:

Em thực hiện trừ và được kết quả như sau:

Số bị trừ

642

250

248

439

700

Số trừ

261

160

50

258

200

Hiệu

381

90

198

181

500

Câu 3 (Bài 62, tiết 2) trang 83, VBT Toán 2 tập 2 - KNTT

Câu hỏi:

Nối mỗi phép tính với kết quả của phép tính đó.

Phương pháp:

Tính kết quả mỗi phép trừ rồi nối với số tương ứng trên hình vẽ.

Lời giải:

Em nối như sau:

Câu 4 (Bài 62, tiết 2) trang 84, VBT Toán 2 tập 2 - KNTT

Câu hỏi:

Hiện nay, một chiếc máy bay của một hãng có thể chở được 890 hành khách. Trước kia, chiếc máy bay đầu tiên của hãng đó chỉ có thể chở được 285 hành khách. Hỏi so với chiếc máy bay đầu tiên, chiếc máy bay hiện nay của hãng có thể chở được nhiều hơn bao nhiêu hành khách? 

Phương pháp:

Chiếc máy bay hiện nay có thể chở được nhiều hơn số hành khách = Số hành khách có thể chở hiện nay – Số hành khách có thể chở trên chiếc máy bay đầu tiên.

Lời giải:

Vì chiếc bay bay hiện nay chở được nhiều khách hơn chiếc bay bay đầu tiên. Do đó, để biết được máy bay hiện nay chở được nhiều hơn bao nhiêu khách, ta thực hiện phép tính trừ: 890 – 285 = 605

Bài giải

So với chiếc máy bay đầu tiên, chiếc máy bay hiện nay của hãng có thể chở được nhiều hơn số hành khách là:

890 – 285 = 605 (hành khách)

Đáp số: 605 hành khách.

Câu 5 (Bài 62, tiết 2) trang 84, VBT Toán 2 tập 2 - KNTT

Câu hỏi:

Ốc sên bò qua các phép tính có kết quả theo thứ tự như sau:

Phương pháp:

Thực hiện tính các phép trừ rồi đi theo con đường có kết quả theo thứ tự như đề bài đã cho.

Lời giải:

Tính lần lượt các phép tính, em có kết quả là:

627 – 200 = 427

872 – 254 = 618

516 – 207 = 309

315 – 251 = 64

827 – 483 = 344

825 – 642 = 183

803 – 432 = 371

560 – 329 = 231

500 + 500 = 1000

Ốc sên sẽ đi theo các con đường sau:

427

344

371

231

1000

627 – 200

827 – 483

803 – 432

560 – 329

500 + 500

Em tô màu như sau:

Sachbaitap.com

Bài tiếp theo

Bài viết liên quan