Loigiaihay.com 2024

Đã cập nhật bản mới với lời giải dễ hiểu và giải thêm nhiều sách

Xem chi tiết

Giải bài 63 tiết 2 trang 89, 90 Vở bài tập (VBT) Toán lớp 2 tập 2 - Kết nối tri thức với cuộc sống

Bình chọn:
4.9 trên 7 phiếu

Đ, S? Khoanh vào chữ đặt trước câu trả lời đúng. Trường Hòa Bình có 425 học sinh. Trường Thành Công có ít hơn trường Hòa Bình 70 học sinh. Hỏi trường Thành Công có bao nhiêu học sinh? Tính nhẩm. Nối các số đã cho theo thứ tự từ bé đến lớn.

Câu 1 (Bài 63, tiết 2) trang 89, VBT Toán 2 tập 2 - KNTT

Câu hỏi:

Đ, S?

Phương pháp:

Thực hiện cộng hoặc trừ các chữ số thẳng cột theo thứ tự từ hàng đơn vị đến hàng chục, hàng trăm.

Lời giải:

Thực hiện các phép tính, em được:

536 – 28 = 508 nên a sai

727 + 33 = 760 nên b sai 

340 + 159 = 499 nên c đúng

329 – 138 = 191 nên d sai

Câu 2 (Bài 63, tiết 2) trang 89, VBT Toán 2 tập 2 - KNTT

Câu hỏi:

Khoanh vào chữ đặt trước câu trả lời đúng.

a) Kết quả tính 356 + 320 – 280 bằng:

A. 296                         B. 395                         C. 396

b) Kết quả tính 520 – 318 + 407 bằng:

A. 609                         B. 519                         C. 619

Phương pháp:

Với phép tính chỉ có các phép cộng, trừ ta thực hiện tính từ trái qua phải.

Lời giải:

a) Ta có 356 + 320 – 280 = 676 – 280 = 396

Chọn C.

b) Ta có 520 – 318 + 407 = 202 + 407 = 609

Chọn A.

 

Câu 3 (Bài 63, tiết 2) trang 90, VBT Toán 2 tập 2 - KNTT

Câu hỏi:

Trường Hòa Bình có 425 học sinh. Trường Thành Công có ít hơn trường Hòa Bình 70 học sinh. Hỏi trường Thành Công có bao nhiêu học sinh?

Phương pháp:

Số học sinh của trường Thành Công = Số học sinh trường Hòa Bình – 70 học sinh.

Lời giải:

Muốn tính số học sinh của trường Thành Công, ta lấy số học sinh trường Hòa Bình trừ đi số ít hơn là 70 học sinh. 

Bài giải

Trường Thành Công có số học sinh là:

425 – 70 = 355 (học sinh)

Đáp số: 355 học sinh.

Câu 4 (Bài 63, tiết 2) trang 90, VBT Toán 2 tập 2 - KNTT

Câu hỏi:

Tính nhẩm.

500 – 300 = …..                                 600 – 200 = ….

800 + 200 = …..                                 300 + 80 = …..

200 + 30 = …..                                   400 – 100 = …..

400 + 500 = …..                                 1 000 – 500 = …..

Phương pháp:

Tính kết quả các phép tính rồi viếu các số thích hợp vào chỗ chấm.

Lời giải:

500 – 300 = 200                                 600 – 200 = 400

800 + 200 = 1 000                              300 + 80 = 380

200 + 30 = 230                                  400 – 100 = 300

400 + 500 = 900                                 1 000 – 500 = 500

Câu 5 (Bài 63, tiết 2) trang 90, VBT Toán 2 tập 2 - KNTT

Câu hỏi:

Cho các số:

a) Nối các số đã cho theo thứ tự từ bé đến lớn.

b) Viết số thích hợp vào chỗ chấm.

Tổng của số lớn nhất và số bé nhất trong các số đã cho bằng …….

Hiệu của số lớn nhất và số bé nhất trong các số đã cho bằng ……..

Phương pháp:

a) So sánh theo từng cặp chữ số ở cùng một hàng từ hàng trăm, đến hàng chục, hàng đơn vị.

    Nối các số đã cho theo thứ tự từ bé đến lớn.

b) Tìm số lớn nhất và số bé nhất trong 4 số trên rồi tính tổng và hiệu của chúng.

Lời giải:

a) Các số theo thứ tự từ bé đến lớn là: 257, 362, 372, 629, em tự nối theo yêu cầu.

 

b) Viết số thích hợp vào chỗ chấm.

Số lớn nhất là 629, số bé nhất là 257 

Tổng của số lớn nhất và số bé nhất trong các số đã cho bằng 629 + 257 = 886

Hiệu của số lớn nhất và số bé nhất trong các số đã cho bằng 629 – 257 = 372

Sachbaitap.com

Bài tiếp theo

Bài viết liên quan