Loigiaihay.com 2024

Đã cập nhật bản mới với lời giải dễ hiểu và giải thêm nhiều sách

Xem chi tiết

Giải bài 64 trang 91, 92 Vở bài tập (VBT) Toán lớp 2 tập 2 - Kết nối tri thức với cuộc sống

Bình chọn:
3.4 trên 8 phiếu

Trên giá sách có bao nhiêu cuốn sách mỗi loại? Cho biết lịch làm việc nhà hằng tuần của Rô-bốt như sau. Rô-bốt đã làm những đèn lồng sau đây để bán lấy tiền quyên góp cho quỹ khuyến học.

Câu 1, Bài 64, trang 91, VBT Toán 2 tập 2 - KNTT

Câu hỏi:

Số?

Trên giá sách có bao nhiêu cuốn sách mỗi loại?

a) Toán 2: ……. quyển.

b) Tiếng Việt: ……. quyển.

c) Tự nhiên và xã hội 2: …… quyển.

Phương pháp:

Thực hiện đếm số cuốn sách mỗi loại có trong hình rồi điền vào chỗ chấm.

Lời giải:

Em đếm được trên giá sách có:

a) Toán 2: 10 quyển

b) Tiếng Việt 2: 15 quyển

c) Tự nhiên và xã hội 2: 8 quyển 

Câu 2, Bài 64, trang 91, VBT Toán 2 tập 2 - KNTT

Câu hỏi:

Cho biết lịch làm việc nhà hằng tuần của Rô-bốt như sau:

Thứ hai

Thứ ba

Thứ tư

Thứ năm

Thứ sáu

Thứ bảy

Chủ nhật

Nấu cơm

Rửa bát

Nấu cơm

Rửa bát

Nấu cơm

Rửa bát

Nấu cơm

Giặt quần áo

Lau nhà

Giặt quần áo

Giặt quần áo

Lau nhà

a) Số?

Rô-bốt làm mỗi việc đó vào mấy ngày trong tuần?

Nấu cơm: ……ngày 

Rửa bát: ……ngày

Giặt quần áo: ……ngày

Lau nhà: ………ngày

b) Khoanh vào chữ đặt trước câu trả lời đúng.

Rô-bốt làm việc gì trong nhiều ngày nhất?

A. Nấu cơm               B. Giặt quần áo                     C. Rửa bát                 D. Lau nhà

Rô-bốt làm việc gì trong ít ngày nhất?

A. Nấu cơm               B. Giặt quần áo                     C. Rửa bát                 D. Lau nhà

Phương pháp:

Đếm số ngày Rô-bốt sẽ nấu cơm, rửa bát, giặt quần áo và lau nhà rồi điền thông tin vào chỗ chấm hoặc chọn đáp án thích hợp.

Lời giải:

a)

Rô-bốt làm mỗi việc đó vào số ngày trong tuần như sau:

Nấu cơm: 4 ngày (vào thứ hai, thứ tư, thứ sáu, chủ nhật)

Rửa bát: ngày (vào thứ ba, thứ năm, thứ bảy)

Giặt quần áo: 3 ngày (vào thứ hai, thứ năm, thứ bảy)

Lau nhà: 2 ngày (vào thứ tư, chủ nhật)

b)

Rô-bốt làm việc gì trong nhiều ngày nhất?

Chọn đáp án A

Rô-bốt làm việc gì trong ít ngày nhất?

 

Chọn đáp án D

Câu 3, Bài 64, trang 92, VBT Toán 2 tập 2 - KNTT

Câu hỏi:

Rô-bốt đã làm những đèn lồng sau đây để bán lấy tiền quyên góp cho quỹ khuyến học.

a) Số? 

Rô-bốt đã làm được:

……đèn lồng dạng khối hộp chữ nhật;

……đèn lồng dạng khối trụ;

……đèn lồng dạng khối cầu.

b) Đ, S?

Phương pháp:

Quan sát hình vẽ, đếm số đèn lồng dạng khối hộp chữ nhật, khối trụ và khối cầu và điền vào ô trống cho thích hợp.

Lời giải:

Quan sát tranh và đém, em điền như sau:

a) Rô-bốt đã làm được:

3 đèn lồng dạng khối hộp chữ nhật;

6 đèn lồng dạng khối trụ;

9 đèn lồng dạng khối cầu.

b) Em thấy: 3 < 6 < 9 nên đèn lồng dạng khối cầu nhiều nhất; đèn lồng dạng khối hộp chữ nhật ít nhất.

Sachbaitap.com

Bài tiếp theo

Bài viết liên quan