Loigiaihay.com 2024

Đã cập nhật bản mới với lời giải dễ hiểu và giải thêm nhiều sách

Xem chi tiết

Giải bài 65 tiết 2 trang 94, 95 Vở bài tập (VBT) Toán lớp 2 tập 2 - Kết nối tri thức với cuộc sống

Bình chọn:
4.9 trên 7 phiếu

Mỗi con thỏ, rùa, sóc biểu thị bằng một chấm tròn. Trong khu rừng có 8 con thỏ, 6 con sóc, 5 con rùa. Em hãy vẽ thêm số chấm tròn vào biểu đồ sao cho đủ số các con thỏ, sóc, rùa có trong khu rừng.

Câu 1 (Bài 65, tiết 2) trang 94, VBT Toán 2 tập 2 - KNTT

Câu hỏi:

Phương pháp:

a) Quan sát biểu đồ, em đếm số lượng mỗi loại ô tô, xe máy, máy bay rồi điền kết quả vào ô trống.

b) So sánh rồi khoanh trước đáp án ghi đồ chơi có ít nhất.

Lời giải:

Câu 2 (Bài 65, tiết 2) trang 95, VBT Toán 2 tập 2 - KNTT

Câu hỏi:

Mỗi con thỏ, rùa, sóc biểu thị bằng một chấm tròn. Trong khu rừng có 8 con thỏ, 6 con sóc, 5 con rùa.

Em hãy vẽ thêm số chấm tròn vào biểu đồ sao cho đủ số các con thỏ, sóc, rùa có trong khu rừng.

Phương pháp:

Em đếm số lượng mỗi con thỏ, rùa, sóc hiện có trong bảng rồi vẽ thêm số chấm tròn ở mỗi loại cho đủ 8 con thỏ, 6 con sóc, 5 con rùa.        

Lời giải:

Trong biểu đồ có:  

6 con thỏ (6 chấm tròn), em vẽ thêm 2 chấm tròn nữa để có 8 con thỏ

5 con rùa nên số rùa đã đủ, em không cần vẽ thêm

5 con sóc (5 chấm tròn), em vẽ thêm 1 chấm tròn nữa để có 6 con sóc

Câu 3 (Bài 65, tiết 2) trang 95, VBT Toán 2 tập 2 - KNTT

Câu hỏi:

Phương pháp:

a) Quan sát tranh em tính số quả cà chua ở mỗi vườn rồi viết số thích hợp vào chỗ chấm.

b) Số quả cà chua ở vườn B nhiều hơn vườn A = Số quả cà chua ở vườn B - số cà chua ở vườn A.

    Số quả cà chua ở cả ba vườn = Số cà chua ở vườn A + số cà chua ở vườn B + số cà chua ở vườn C.

Lời giải:

a) Quan sát biểu đồ, số quả cà chua thu hoạch được ở mỗi vườn là:

Vườn A: 44 quả (4 túi mỗi túi 10 quả và 4 quả)

Vườn B: 50 quả (5 túi mỗi túi 10 quả)

Vườn C: 53 quả (5 túi mỗi túi 10 quả và 3 quả)

b) Số quả cà chua ở vườn B nhiều hơn vườn A là 50 – 44 = 6 quả

c) Số quả cà chua ở cả ba khu vườn là 44 + 50 + 53 = 147 quả

Sachbaitap.com

Bài tiếp theo

Bài viết liên quan