Loigiaihay.com 2024

Đã cập nhật bản mới với lời giải dễ hiểu và giải thêm nhiều sách

Xem chi tiết

Giải bài 66 trang 96 Vở bài tập (VBT) Toán lớp 2 tập 2 - Kết nối tri thức với cuộc sống

Bình chọn:
4.2 trên 13 phiếu

Trong hộp bút của Mai có 2 bút chì và 2 bút mực. Trong hộp bút của Việt có 3 bút chì. Trong hộp bút của Nam có 2 bút mực.

Câu 1, Bài 66, trang 96, VBT Toán 2 tập 2 - KNTT

Câu hỏi:

Chọn từ chắc chắn, có thể, hoặc không thể để điền vào chỗ chấm cho thích hợp:

Trong hộp bút của Mai có 2 bút chì và 2 bút mực. Trong hộp bút của Việt có 3 bút chì. Trong hộp bút của Nam có 2 bút mực.

Nếu mỗi bạn lấy 1 cái bút ra khỏi hộp bút của mình thì:

a) Mai ……………. lấy được bút chì.

b) Việt ……………. lấy được bút chì.

c) Nam ……………. lấy được bút chì.

Lời giải:

a) Mai có thể lấy được bút chì vì trong hộp bút của bạn có cả bút chì và bút mực.

b) Việt chắc chắn lấy được bút chì vì trong hộp bút của Việt chỉ có bút chì.

c) Nam không thể lấy được bút chì vì trong hộp bút của Nam không có bút chì.

Câu 2, Bài 66, trang 96, VBT Toán 2 tập 2 - KNTT

Câu hỏi:

Khoanh vào chữ đặt trước câu trả lời đúng:

Trong hộp có 4 quả bóng màu xanh. Không nhìn vào hộp, Nam lấy 1 quả bóng từ bên trong chiếc hộp đó.

a) Khả năng để Nam lấy được 1 quả bóng màu xanh là:

A. Chắc chắn

B. Có thể

C. Không thể

b) Khả năng để Nam lấy được 1 quả bóng màu trắng là:

A. Chắc chắn

B. Có thể

C. Không thể

Lời giải:

Vì trong hộp 4 quả bóng đều màu xanh nên Nam chắc chắn lấy được 1 quả màu xanh, trong hộp không có quả bóng màu trắng nên không thể lấy được bóng màu này. Em khoanh như sau:

a) Khả năng để Nam lấy được 1 quả bóng màu xanh là: chọn A

b) Khả năng để Nam lấy được 1 quả bóng màu trắng là: chọn C

Câu 3, Bài 66, trang 96, VBT Toán 2 tập 2 - KNTT

Câu hỏi:

Chọn từ chắc chắn, có thể hoặc không thể để điền vào chỗ chấm cho thích hợp.

Trên đĩa có 2 chiếc bánh hình tròn và 3 chiếc bánh hình vuông. Rô-bốt cho Mai và Mi, mỗi bạn 2 chiếc bánh. Như vậy:

a) Trên đĩa ……………………… còn lại 1 chiếc bánh.

b) Trên đĩa ……………………… còn lại 1 chiếc bánh hình vuông

c) Trên đĩa ……………………… còn lại 2 chiếc bánh.

Lời giải:

Trên đĩa có tất cả 2 + 3 = 5 chiếc bánh.

Rô-bốt cho Mai 2 cái, Mi 2 cái. Như vây, rô-bốt đã cho tất cả 5 – 2 – 2 = 4 chiếc. 

Ban đầu trên đĩa có 5 chiếc, cho đi 4 chiếc nên sẽ còn lại 1 chiếc. 

a) Trên đĩa chắc chắn còn lại 1 chiếc bánh.

Vì số bánh hình vuông nhiều hơn số bánh hình tròn nên khi rô-bốt cho Mai và Mi, có thể sẽ còn lại bánh hình vuông. 

b) Trên đĩa có thể còn lại 1 chiếc bánh hình vuông

c) Trên đĩa không thể còn lại 2 chiếc bánh.

Sachbaitap.com

Bài tiếp theo

Bài viết liên quan