Loigiaihay.com 2024

Đã cập nhật bản mới với lời giải dễ hiểu và giải thêm nhiều sách

Xem chi tiết

Giải bài 65 tiết 1 trang 93, 94 Vở bài tập (VBT) Toán lớp 2 tập 2 - Kết nối tri thức với cuộc sống

Bình chọn:
4.9 trên 7 phiếu

Số hình của ba loại có tất cả là ….. hình. Số hình tròn nhiều hơn số hình tam giác là ….. hình.

Câu 1 (Bài 65, tiết 1) trang 93, VBT Toán 2 tập 2 - KNTT

Câu hỏi:

Cho biểu đồ:

Phương pháp:

a) Quan sát biểu đồ, em đếm số lượng mỗi loại theo các cột rồi điền kết quả vào ô trống.

b) Số hình Nam vẽ tất cả bằng tổng số hình mỗi loại em vừa đếm được.

Lời giải:

Câu 2 (Bài 65, tiết 1) trang 93, 94 VBT Toán 2 tập 2 - KNTT

Câu hỏi:

Cho biểu đồ:

SỐ HÌNH BẠN MAI CẮT ĐƯỢC

 

a) Số?

Số hình của ba loại có tất cả là ….. hình.

Số hình tròn nhiều hơn số hình tam giác là ….. hình.

b) Khoanh vào chữ đặt trước câu trả lời đúng.

Trong các hình Mai cắt được, hình nào có số lượng ít nhất?

A. Hình tròn                            B. Hình vuông                        C. Hình tam giác

Phương pháp:

a) Quan sát biểu đồ, em đếm số lượng mỗi hình rồi viết số thích hợp vào chỗ chấm.

b) So sánh số lượng các hình và khoanh đáp án ghi hình có số lượng ít nhất.          

Lời giải:

a) Quan sát biểu đồ em thấy bạn Mai cắt được 8 hình tròn, 5 hình tam giác, 7 hình vuông.

Số hình của ba loại có tất cả là 8 + 5 + 7 = 20 hình.

Số hình tròn nhiều hơn số hình tam giác là 8 – 5 = 3 hình.

b) Ta có 5 <  7 < 8 nên số hình tam giác cắt được là ít nhất.

Chọn đáp án C.

Sachbaitap.com

Bài tiếp theo

Bài viết liên quan