Loigiaihay.com 2024

Đã cập nhật bản mới với lời giải dễ hiểu và giải thêm nhiều sách

Xem chi tiết

Giải bài 59 tiết 1 trang 70, 71 Vở bài tập (VBT) Toán lớp 2 tập 2 - Kết nối tri thức với cuộc sống

Bình chọn:
3.6 trên 7 phiếu

Tính. Đặt tính rồi tính. Khoanh vào chữ đặt trước câu trả lời đúng. Con tàu nào chở nặng hơn? Nối mỗi phép tính với kết quả của phép tính đó.

Câu 1 (Bài 59, tiết 1) trang 70, VBT Toán 2 tập 2 - KNTT

Câu hỏi:

Tính.

Phương pháp:

Em thực hiện cộng các chữ số thẳng cột từ hàng đơn vị rồi đến hàng chục và hàng trăm.

Lời giải:

Em điền như sau:

Câu 2 (Bài 59, tiết 1) trang 70, VBT Toán 2 tập 2 - KNTT

Câu hỏi:

Đặt tính rồi tính.

550 + 145

………………

………………

………………

287 + 102

………………

………………

………………

804 + 73

………………

………………

………………

418 + 80

………………

………………

………………

Phương pháp:

- Đặt tính sao cho các chữ số cùng hàng thẳng cột với nhau.

- Cộng các chữ số thẳng cột từ hàng đơn vị rồi đến hàng chục và hàng trăm.

Lời giải:

Em đặt tính theo cột dọc, viết 1 số ở trên, 1 số ở dưới sao cho các chữ số ở cùng hàng thẳng cột với nhau. Sau đó thực hiện cộng: em cộng lần lượt các chữ số hàng đơn vị, rồi đến hàng chục và cộng các chữ số hàng trăm.

Câu 3 (Bài 59, tiết 1) trang 70, VBT Toán 2 tập 2 - KNTT

Câu hỏi:

Khoanh vào chữ đặt trước câu trả lời đúng.

Con tàu nào chở nặng hơn?

Phương pháp:

Tính tổng cân nặng mỗi con tàu chở rồi khoanh vào chữ đặt trước con tàu nào chở nặng hơn.

Lời giải:

Em quan sát thấy tàu A chở: 230 + 450 = 680 kg; tàu B chở: 140 + 543 = 683 kg. (Em đặt phép tính để thực hiện tính toán)

Ta thấy: 680 kg < 683 kg nên tàu B nặng hơn tàu A.

Câu 4 (Bài 59, tiết 1) trang 71, VBT Toán 2 tập 2 - KNTT

Câu hỏi:

Nối mỗi phép tính với kết quả của phép tính đó.

Phương pháp:

Tính nhẩm kết quả mỗi phép tính rồi nối với số thích hợp.

Lời giải:

Em quan sát thấy: 

615 + 104 = 719 nên em thực hiện nối 615 + 104 với 719

378 + 20 = 398 nên em nối 378 + 20 với 398

440 + 329 = 769 nên em nối 440 + 329 với 769

Em nối như sau:

Sachbaitap.com

Bài tiếp theo

Bài viết liên quan