Loigiaihay.com 2024

Đã cập nhật bản mới với lời giải dễ hiểu và giải thêm nhiều sách

Xem chi tiết

Bài 5.74 trang 56 Sách bài tập (SBT) Hóa học 10

Bình chọn:
4 trên 2 phiếu

Cho các chất sau : KC1, CaCl2, MnO2, dung dịch H2SO4) đặc. Đem trộn 2 hoặc 3 chất với nhau. Trộn như thế nào thì tạo thành clo ? Trộn như thế nào thì tạo thành hiđro clorua ? Viết PTHH của các phản ứng.

Cho các chất sau : \(KC1, CaCl_2, MnO_2\), dung dịch \(H_2SO_4\) đặc. Đem trộn 2 hoặc 3 chất với nhau. Trộn như thế nào thì tạo thành clo ? Trộn như thế nào thì tạo thành hiđro clorua ? Viết PTHH của các phản ứng.

Lời giải:

+ Để tạo thành clo thì trộn KC1 hoặc \(CaCl_2\) với \(MnO_2\) và \(H_2SO_4\)  đặc.

\(2KC1 + H_2SO_4 (đặc) \buildrel {{t^o}} \over \longrightarrow  K_2SO_4 + 2HCl↑ \)

\(MnO_2 + 4HCL \buildrel {{t^o}} \over \longrightarrow  MnCl_2 + Cl_2 + 2H_2O\)

+ Để tạo thành hiđro clorua thì trộn KCl hoặc CaClO với \(H_2SO_4\) đặc.

\(CaCl_2 + 2H_2SO_4(đặc) \buildrel {{t^o}} \over \longrightarrow  Ca(HSO_4)_2 + 2HCl↑ \) 

Sachbaitap.com

Bài tiếp theo

Xem lời giải SGK - Hóa 10 - Xem ngay

>> Học trực tuyến Lớp 10 tại Tuyensinh247.com, Cam kết giúp học sinh học tốt, hoàn trả học phí nếu học không hiệu quả.

Bài viết liên quan