Loigiaihay.com 2024

Đã cập nhật bản mới với lời giải dễ hiểu và giải thêm nhiều sách

Xem chi tiết

Bài 5.79 trang 57 Sách bài tập (SBT) Hóa học 10

Bình chọn:
3.4 trên 5 phiếu

Vì sao người ta có thể điều chế hiđro clorua (HCL), hiđro florua (HF) bằng cách cho dung dịch (H2SO4) đặc tác dụng với muối clorua hoặc florua, nhưng không thể áp dụng phương pháp này để điều chế hiđro bromua (HBr) hoặc hiđro iotua (HI) ? Viết PTHH của các phản ứng điều chế các hiđro halogenua.

Vì sao người ta có thể điều chế hiđro clorua (HCL), hiđro florua (HF) bằng cách cho dung dịch \(H_2SO_4\) đặc tác dụng với muối clorua hoặc florua, nhưng không thể áp dụng phương pháp này để điều chế hiđro bromua (HBr) hoặc hiđro iotua (HI) ? Viết PTHH của các phản ứng điều chế các hiđro halogenua.

Lời giải:

Điều chế HF, HCL bằng cách cho \(H_2SO_4\) đặc tác dụng với muối florua, clorua vì \(H_2SO_4\)  là chất oxi hoá không đủ mạnh để oxi hoá được HF và HCL. Nói cách khác, HF và HCL có tính khử yếu, chúng không khử được \(H_2SO_4\) đặc

\(CaF_2 + H_2SO_4 → CaSO_4 + 2HF\)

\(NaCl + H_2SO_4 → NaHSO_4 + HCL\)

Nhưng không thể dùng phương pháp trên để điều chế HBr và HI vì \(H_2SO_4\) đặc oxi hoá được những chất này thành \(Br_2\) và \(I_2\). Nói cách khác, HBr và HI là những chất có tính khử mạnh hơn HCL và HF.

\(NaBr + H_2SO_4 → HBr + NaHSO_4\)

\(2HBr + H_2SO_4 → Br_2 + SO_2 + 2H_2O\)

\(NaI + H_2SO_4 → HI + NaHSO_4\)

\(2HI + H_2SO_4 → I_2 + SO_2 + 2H_2O\)

Sachbaitap.com

Bài tiếp theo

Xem lời giải SGK - Hóa 10 - Xem ngay

>> Học trực tuyến Lớp 10 tại Tuyensinh247.com, Cam kết giúp học sinh học tốt, hoàn trả học phí nếu học không hiệu quả.

Bài viết liên quan