Loigiaihay.com 2024

Đã cập nhật bản mới với lời giải dễ hiểu và giải thêm nhiều sách

Xem chi tiết

Giải bài 6.1 trang 5 Sách bài tập (SBT) Toán 6 tập 2 - Kết nối tri thức với cuộc sống

Bình chọn:
3.5 trên 10 phiếu

Phần tô màu trong mỗi hình vẽ dưới đây biểu thị phân số nào?

Câu hỏi:

Phần tô màu trong mỗi hình vẽ dưới đây biểu thị phân số nào?

Phương pháp:

Số phần tô màu biểu thị tử số của phân số. Tổng số phần của hình biểu thị mẫu số của phân số

Lời giải:

- Hình a) là hình chữ nhật được chia thành 15 phần bằng nhau, tô màu 5 phần. Nên phân số biểu thị số phần tô màu là \(\frac{5}{15}\)

- Hình b) là hình chữ nhật được chia thành 15 phần bằng nhau, tô màu 5 phần. Nên phân số biểu thị số phần tô màu là \(\frac{5}{15}\)

- Hình c) là hình chữ nhật được chia thành 8 phần bằng nhau, tô màu 5 phần. Nên phân số biểu thị số phần tô màu là \(\frac{5}{8}\)

- Hình d) là hình chữ nhật được chia thành 16 phần bằng nhau, tô màu 6 phần. Nên phân số biểu thị số phần tô màu là \(\frac{6}{16}\)

Sachbaitap.com

Bài tiếp theo

Bài viết liên quan