Loigiaihay.com 2024

Đã cập nhật bản mới với lời giải dễ hiểu và giải thêm nhiều sách

Xem chi tiết

Giải bài 6.3 trang 5 Sách bài tập (SBT) Toán 6 tập 2 - Kết nối tri thức với cuộc sống

Bình chọn:
3.8 trên 10 phiếu

Biểu thị các số sau dưới dạng phân số tối giản với đơn vị là: a) Mét:15 cm; 40 mm; b) Mét vuông: 15 cm2; 35 dm2

Câu hỏi:

Biểu thị các số sau dưới dạng phân số tối giản với đơn vị là:

a) Mét:15 cm; 40 mm

b) Mét vuông: 15 cm2; 35 dm2

Phương pháp:

Đổi đơn vị m; m2

Lời giải:

a) *Ta có: 1 m = 100 cm

Số 15 cm biểu thị dưới dạng phân số với đơn vị m là: \(\frac{15}{100}=\frac{15:5}{100:5}=\frac{3}{20}\)

*Ta có: 1 m = 1000 mm

Số 40 mm biểu thị dưới dạng phân số với đơn vị m là: \(\frac{40}{1000}=\frac{40:40}{1000:40}=\frac{1}{25}\)

b) Ta có: 1 m2 = 10000 cm2

Số 15 cm2 biểu thị dưới dạng phân số với đơn vị m2 là: \(\frac{15}{10000}\)=\(\frac{15:5}{10000:5}\)=\(\frac{3}{2000}\)

*Ta có: 1 m2 = 100 dm2

Số 35 dm2 biểu thị dưới dạng phân số với đơn vị m2 là: \(\frac{35}{100}=\frac{35:5}{100:5}=\frac{7}{20}\)

Sachbaitap.com

Bài tiếp theo

Bài viết liên quan