Loigiaihay.com 2024

Đã cập nhật bản mới với lời giải dễ hiểu và giải thêm nhiều sách

Xem chi tiết

Giải bài 6.2 trang 5 Sách bài tập (SBT) Toán 6 tập 2 - Kết nối tri thức với cuộc sống

Bình chọn:
4.3 trên 11 phiếu

Viết các phép chia sau dưới dạng phân số: a) (−17) : 8; b) (−8) : (−9).

Câu hỏi:

Viết các phép chia sau dưới dạng phân số.

a) (17) : 8;

b) (8) : (9).

Phương pháp:

Số bị chia tương ứng với tử số của phân số. Số chia tương ứng với mẫu số của phân số

Lời giải:

a) Phép chia (17) : 8 viết dưới dạng phân số là \(\frac{-17}{8}\);

b) Phép chia (8) : (9) viết dưới dạng phân số là \(\frac{-8}{-9}\).

Sachbaitap.com

Bài tiếp theo

Bài viết liên quan