Loigiaihay.com 2021

Đã cập nhật bản mới với lời giải dễ hiểu và giải thêm nhiều sách

Xem chi tiết

Bài 6.16 trang 69 Sách bài tập Vật lí 10 Nâng cao

Bình chọn:
3.2 trên 5 phiếu

Có một lượng khí đựng trong bình .

Có một lượng khí đựng trong bình . Hỏi áp suất của khí sẽ biến đổi thế nào nếu thể tích của bình tăng gấp ba lần, còn nhiệt độ thì giảm đi một nửa ?

A. Áp suất không đổi.

B. Áp suất tăng gấp đôi.

C. Áp suất tăng gấp bốn lần .

D. Áp suất giảm đi sáu lần.

Giải:

Chọn đáp án D.

Ta có \(\dfrac{{pV}}{T} = \) là hằng số .

\[\frac{{p'.3V}}{{\frac{T}{2}}} = \frac{{6p'V}}{T} \Rightarrow p = 6p' \Rightarrow p' = \frac{p}{6}\]

Sachbaitap.com

Bài tiếp theo

Bài viết liên quan