Loigiaihay.com 2024

Đã cập nhật bản mới với lời giải dễ hiểu và giải thêm nhiều sách

Xem chi tiết

Giải bài 6.17 trang 9 Sách bài tập (SBT) Toán 6 tập 2 - Kết nối tri thức với cuộc sống

Bình chọn:
3.3 trên 13 phiếu

Bạn Việt là một người rất thích đi xe đạp vào cuối tuần. Ngày thứ Bảy, bạn đi được 31 km trong 2 giờ. Ngày Chủ nhật, bạn đi được 46 km trong 3 giờ. Hỏi ngày nào bạn Việt đạp xe nhanh hơn?

Câu hỏi:

Bạn Việt là một người rất thích đi xe đạp vào cuối tuần. Ngày thứ Bảy, bạn đi được 31 km trong 2 giờ. Ngày Chủ nhật, bạn đi được 46 km trong 3 giờ. Hỏi ngày nào bạn Việt đạp xe nhanh hơn?

Lời giải:

Vận tốc đạp xe ngày thứ Bảy và Chủ nhật của bạn Việt lần lượt là:

\(\frac{{31}}{2}; \frac{{46}}{3}\)

Ta có: \(\frac{{31}}{2} = \frac{{31.3}}{{2.3}} = \frac{{93}}{6};\frac{{46}}{3} = \frac{{46.2}}{{3.2}} = \frac{{92}}{6}\)

Vì 93 > 92 nên \(\frac{{93}}{6} > \frac{{92}}{6}\)

Vậy ngày thứ Bảy bạn Việt đạp xe nhanh hơn

Sachbaitap.com

Bài tiếp theo

Bài viết liên quan