Loigiaihay.com 2024

Đã cập nhật bản mới với lời giải dễ hiểu và giải thêm nhiều sách

Xem chi tiết

Bài 6.55 trang 68 Sách bài tập (SBT) Hóa học 10

Bình chọn:
3 trên 3 phiếu

Có những chất khi tham gia phản ứng hoá học này có vai trò là chất khử, nhưng trong phản ứng khác lại có vai trò là chất oxi hoá. Hãy dẫn ra những PTHH để minh hoạ cho những trường hợp sau :

Có những chất khi tham gia phản ứng hoá học này có vai trò là chất khử, nhưng trong phản ứng khác lại có vai trò là chất oxi hoá. Hãy dẫn ra những PTHH để minh hoạ cho những trường hợp sau :

a) Chất đó là oxit.

b)  Chất đó là axit.

c)  Chất đó là muối.

d)  Chất đó là đơn chất.

Lời giải:

a) \(SO_2\)

\( SO_2\) +\(2H_2O\)+\(O_2+2SO_2 → 2H_2SO_4\)

\(2H_2S +SO_2→ 2H_2O+ 3S↓\)

b) HCl

+ \(HCl +Fe → Fe Cl_2 +H_2↑ \)

+ \(4HCl+ MnO_2 →Cl_2↑ +2H_2O+MnCl_2\)

c) \(CuBr_2\)

+ \(CuBr_2\) là chất oxi hoá:

\(Fe + CuBr_2 → Cu +FeBr_2\)

\(CuBr_2\) là chất khử:

\(CuBr_2 +Cl_2 → CuCl_2 + Br_2\)

d) S.

+ \( S + O_2 → SO_2\)

+ \( S + Fe → FeS\)

Sachbaitap.com

Bài tiếp theo

Xem lời giải SGK - Hóa 10 - Xem ngay

>> Học trực tuyến Lớp 10 tại Tuyensinh247.com, Cam kết giúp học sinh học tốt, hoàn trả học phí nếu học không hiệu quả.

Bài viết liên quan