Loigiaihay.com 2024

Đã cập nhật bản mới với lời giải dễ hiểu và giải thêm nhiều sách

Xem chi tiết

Bài 6.59 trang 69 Sách bài tập (SBT) Hóa học 10

Bình chọn:
4 trên 2 phiếu

Người ta có thể điều chế một số chất khí bằng những phản ứng hoá học sau : a) Nhiệt phân CaCO3.

Người ta có thể điều chế một số chất khí bằng những phản ứng hoá học sau :

a) Nhiệt phân \(CaCO_3\).

b)Dung dịch HCL đặc tác dụng với \(MnO_2\).

c) Dung dịch \(H_2SO_4\) loãng tác dụng với Zn.

d)Dung dịch \(H_2SO_4\) đặc tác dụng với Cu.

e) Nhiệt phân \(KMnO_4\).

-  Hãy cho biết tên chất khí được sinh ra trong mỗi phản ứng trên và viết PTHH của các phản ứng.

- Bằng thí nghiệm nào có thể khẳng định được chất khí sinh ra trong mỗi thí nghiệm ?

Lời giải:

a)   Khí \(CO_2\), khẳng định bằng dung dịch \(Ca(OH)_2\).

 

b) Khí \(Cl_2\), khí clo ẩm có tính tẩy màu.

\(4HCl+ MnO_2 → 2H_2O +Cl_2 ↑ + MnCl_2\)

c)      Khí \(H_2\), cháy trong không khí kèm theo tiếng nổ nhỏ.

\(H_2SO_4 + Zn →ZnSO_4 +H_2\)

\(H_2 +O_2 → H_2O\)

d)     Khí \(SO_2\), khí này làm mất màu dung dịch \(KMnO_4\).

\(2H_2SO_4 + Cu → CuSO_4 + SO_2 + 2H_2O\)

\(2H_2O +\,\,\,\,\,2KMnO_4 + \,\,\,\,\,5SO_2 → 2H_2SO_4+ 2MnSO_4 +K_2SO_4\)

(không màu)   (tím)          (không màu, mùi sốc) (không màu)   (trắng)

e) Khí \(O_2\), khí này làm than hồng bùng cháy.

\(2KMnO_4 → MnO_2 +O_2 + K_2MnO_4\)

Sachbaitap.com

Bài tiếp theo

Xem lời giải SGK - Hóa 10 - Xem ngay

>> Học trực tuyến Lớp 10 tại Tuyensinh247.com, Cam kết giúp học sinh học tốt, hoàn trả học phí nếu học không hiệu quả.

Bài viết liên quan