Loigiaihay.com 2024

Đã cập nhật bản mới với lời giải dễ hiểu và giải thêm nhiều sách

Xem chi tiết

Bài 6.63 trang 70 Sách bài tập (SBT) Hóa học 10

Bình chọn:
4 trên 2 phiếu

Cho 7,8 gam hỗn hợp hai kim loại là Mg và Al tác dụng với dung dịch (H_2SO_4) loãng, dư. Khi phản ứng kết thúc, người ta thu được 8,96 lít khí (đktc).

Cho 7,8 gam hỗn hợp hai kim loại là Mg và Al tác dụng với dung dịch \(H_2SO_4\) loãng, dư. Khi phản ứng kết thúc, người ta thu được 8,96 lít khí (đktc).

a)Viết PTHH của các phản ứng đã xảy ra.

b) Tính khối lượng mỗi kim loại trong hỗn hợp ban đầu.

c) Tính thể tích dung dịch \(H_2SO_4\) 2M đã tham gia các phản ứng.

Lời giải:

a) Các PTHH :

\(Mg + H_2SO_4 → MgSO_4 + H_2↑\)        (1)

\(2A1 + 3H_2SO_4 → Al_2(SO_4)_3 + 3H_2↑\)     (2)

b) Khối lượng kim loại trong hỗn hợp:

- Số mol \(H_2\) sinh ra ở (1) và (2) :  \({n_{{H_2}}} = {{8,96} \over {22,4}} = 0,4\left( {mol} \right)\)

- Đặt x và y là số mol Mg và Al có trong hỗn hợp. Từ (1) và (2) ta có hệ phương trình đại số :

\(\left\{ \begin{array}{l}
24{\rm{x}} + 27y = 7,8\\
x + 1,5y = 0,4
\end{array} \right.\)

Giải hệ phương trình, ta được x = 0,1 và y = 0,2.

Khối lượng các kim loại :

\(m_{Mg} = 24.0,1 = 2,4 (g) \)

\(m_{Al} = 27.0,2 = 5,4 (g)\)

c) Thể tích dung dịch \(H_2SO_4\)1ham gia phản ứng :

Số mol \(H_2SO_4\) tham gia (1) và (2) là :

0,1 + 0,3 = 0,4 (mol)

Thể tích dung dịch \(H_2SO_4\) là :

 \({V_{{H_2}S{O_4}}} = {{0,4} \over 2} = 0,2\left( l \right)\,\,hay\,\,200ml\)

Sachbaitap.com

Bài tiếp theo

Xem lời giải SGK - Hóa 10 - Xem ngay

>> Học trực tuyến Lớp 10 tại Tuyensinh247.com, Cam kết giúp học sinh học tốt, hoàn trả học phí nếu học không hiệu quả.

Bài viết liên quan