Loigiaihay.com 2024

Đã cập nhật bản mới với lời giải dễ hiểu và giải thêm nhiều sách

Xem chi tiết

Bài 6.66 trang 70 Sách bài tập (SBT) Hóa học 10

Bình chọn:
4 trên 2 phiếu

6.66. Cho m gam hỗn hợp 2 kim loại Al và Cu chia làm 2 phần bằng nhau : - Phần 1 : Cho tác dụng với dung dịch H2SO4) loãng, dư thu được 1,344 lít khí H2 (đktc).

Cho m gam hỗn hợp 2 kim loại Al và Cu chia làm 2 phần bằng nhau :

-  Phần 1 : Cho tác dụng với dung dịch \(H_2SO_4\)  loãng, dư thu được 1,344 lít khí \(H_2\) (đktc).

-   Phần 2 : Cho tác dụng với dung dịch \(H_2SO_4\)  đặc nóng, dư, thu được 2,24 lít khí \(SO_2\) (đktc) .Xác định giá trị của m.

Lời giải:

Các PTHH :

\(2Al + 3H_2SO_4 →  Al_2(SO_4)_3 + 3H_2↑\)   (1)

\(2Al + 6H_2SO_4 →Al_2(SO_4)_3 + 3SO_2↑ + 6H_2O\)           (2)

\( Cu + 2H_2SO_4 → CuSO_4 + SO_2↑ + 2H_2O\)            (3)

Theo PTHH (1) số mol Al tham gia phản ứng bằng 2/3 số mol \(H_2\).

=> Khối lượng AI trong hỗn hợp : 2×2/3×0,06×27 = 2,16(g)

Số mol \(SO_2\) được giải phóng bởi Al:

 \({{2,16} \over {27}}.{3 \over 2} = 0,12\left( {mol} \right)\)

Theo PTHH (2) và (3) số mol \(SO_2\) giải phóng bởi Cu : 2.0,1 - 0,12 = 0,08 (mol)

Theo PTHH (3) khối lượng Cu trong hỗn hợp : 0,08. 64 = 5,12 (g)

Vậy m = 2,16 + 5,12 = 7,28 (g).

Sachbaitap.com

Bài tiếp theo

Xem lời giải SGK - Hóa 10 - Xem ngay

>> Học trực tuyến Lớp 10 tại Tuyensinh247.com, Cam kết giúp học sinh học tốt, hoàn trả học phí nếu học không hiệu quả.

Bài viết liên quan