Loigiaihay.com 2024

Đã cập nhật bản mới với lời giải dễ hiểu và giải thêm nhiều sách

Xem chi tiết

Bài 6.67 trang 71 Sách bài tập (SBT) Hóa học 10

Bình chọn:
4 trên 2 phiếu

Sau khi hoà tan 8,45 gam oleum A vào nước được dung dịch B, để trung hoà dung dịch B cần 200 ml dung dịch NaOH 1M. Xác định công thức của A.

Sau khi hoà tan 8,45 gam oleum A vào nước được dung dịch B, để trung hoà dung dịch B cần 200 ml dung dịch NaOH 1M. Xác định công thức của A.

Lời giải:

Đặt công thức oleum là \(H_2SO_4.nSO_3\)

 Số mol NaOH là 0,2 mol

\(\begin{array}{l}
{H_2}S{O_4}.nS{O_3} + n{H_2}O \to \left( {n + 1} \right){H_2}S{O_4}\\
\frac{{0,1}}{{n + 1}}mol\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,0,1\,mol\\
{H_2}S{O_4}\, + \,2NaOH\, \to N{a_2}S{O_4} + 2{H_2}O\\
0,1\,mol\,\,\,\,\,\,\,\,0,2\,mol
\end{array}\)

\(\begin{array}{l}
{M_{{H_2}S{O_4}.nS{O_3}}} = \frac{{8,45}}{{0,1}}\left( {n + 1} \right) = 98 + 80n\\
\Leftrightarrow \,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,84,5n + 84,5 = 98 + 80n\\
\Rightarrow \,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,n = 3
\end{array}\)

vậy công thức của A : \(H_2SO_4.3SO_3\)

Sachbaitap.com

Bài tiếp theo

Xem lời giải SGK - Hóa 10 - Xem ngay

>> Học trực tuyến Lớp 10 tại Tuyensinh247.com, Cam kết giúp học sinh học tốt, hoàn trả học phí nếu học không hiệu quả.

Bài viết liên quan