Loigiaihay.com 2024

Đã cập nhật bản mới với lời giải dễ hiểu và giải thêm nhiều sách

Xem chi tiết

Bài 6.6 trang 58 Sách bài tập (SBT) Hóa học 10

Bình chọn:
4 trên 3 phiếu

So sánh thể tích khí oxi thu được (đktc) khi nhiệt phân hoàn toàn (KMnO_4, KClO_3) trong các trường hợp sau : a) Các chất có cùng khối lượng. b) Các chất có cùng số mol.

So sánh thể tích khí oxi thu được (đktc) khi nhiệt phân hoàn toàn \(KMnO_4, KClO_3\) trong các trường hợp sau :

a) Các chất có cùng khối lượng.

b) Các chất có cùng số mol.

Lời giải:

PTHH của phản ứng điều chế khí oxi :

Nếu các chất có cùng khối lượng :

Theo (1) : 316 g \(KMnO_4\) điều chế được 1 mol \(O_2\).

Theo (2) : 245 g \(KClO_3\) điểu chế được 3 mol \(O_2\).

Vậy 316 g \(KClO_3\)  điều chế được : \({{3.316} \over {245}} \approx 3,87\left( {mol} \right){O_2}\).

Kết luận : Nếu dùng cùng một khối lượng thì thể tích khí oxi thu được từ \(KClO_3\)  nhiều hơn 3,87 lần so với \(KMnO_4\).

b) Nếu các chất có cùng số mol :

Theo (1): 2 mol \(KMnO_4\) điều chế được 1 mol khí \(O_2\).

Theo (2) : 2 mol \(KClO_3\) điều chế được 3 moi khí \(O_2\).

Kết luận : Nếu dùng cùng số mol thì thể tích khí oxi thu được từ \(KClO_3\)  nhiều hơn 3 lần so với \(KMnO_4\).

Sachbaitap.com

Bài tiếp theo

Xem lời giải SGK - Hóa 10 - Xem ngay

>> Học trực tuyến Lớp 10 tại Tuyensinh247.com, Cam kết giúp học sinh học tốt, hoàn trả học phí nếu học không hiệu quả.

Bài viết liên quan