Loigiaihay.com 2024

Đã cập nhật bản mới với lời giải dễ hiểu và giải thêm nhiều sách

Xem chi tiết

Bài 6.76 trang 73 Sách bài tập (SBT) Hóa học 10

Bình chọn:
4.5 trên 4 phiếu

Để đốt cháy hoàn toàn 0,672 gam kim loại R chỉ cần dùng 80% lượng oxi sinh ra khi phân huỷ 5,53 gam (KMnO4). Hãy xác định kim loại R.

Để đốt cháy hoàn toàn 0,672 gam kim loại R chỉ cần dùng 80% lượng oxi sinh ra khi phân huỷ 5,53 gam \(KMnO_4\). Hãy xác định kim loại R.

Lời giải:

\(n_{KMnO_4}\) =\(\frac{{5,53}}{{158}} = 0,035\left( {mol} \right)\)

Số mol oxi tham gia phản ứng là  \(0,0175.{{80} \over {100}} = 0,014\left( {mol} \right)\)

Đặt n là hóa trị của R (n = 1,2,3)

\(\begin{array}{l}
4R\,\,\,\,\,\,\,\,\,\, + \,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,n{O_2} \to 2{{\rm{R}}_2}{O_n}\\
\frac{{0,0144}}{n}mol\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,0,014\,mol
\end{array}\)

Ta có:  \({{0,014.4} \over n}.R - 0,672\left( g \right) \to R = 12n\)

Từ (1):

n                       1                             2                       3

R                      12                           24                    36

                Không có KL nào          Mg                   Không có KL nào

Kim loại có hóa trị II có A =24 → Mg 

Sachbaitap.com

Bài tiếp theo

Xem lời giải SGK - Hóa 10 - Xem ngay

>> Học trực tuyến Lớp 10 tại Tuyensinh247.com, Cam kết giúp học sinh học tốt, hoàn trả học phí nếu học không hiệu quả.

Bài viết liên quan