Loigiaihay.com 2024

Đã cập nhật bản mới với lời giải dễ hiểu và giải thêm nhiều sách

Xem chi tiết

Giải Bài 7: Hạt thóc trang 17, 18 Vở bài tập Tiếng Việt lớp 2 tập 2 - Kết nối tri thức

Bình chọn:
3.8 trên 12 phiếu

Câu 1, 2, 3, 4, 5 trang 17 Vở bài tập (VBT) Tiếng Việt 2 tập 2 - Kết nối tri thức với cuộc sống - Bài 7: Hạt thóc. Viết một câu nêu suy nghĩ của em về hạt thóc.

Câu 1 trang 17 VBT Tiếng Việt 2 tập 2 - Kết nối tri thức với cuộc sống

Câu hỏi:

Theo bài đọc, hạt thóc quý giá như thế nào với con người?

Phương pháp:

Em đọc lại bài đọc trong sách giáo khoa và trả lời câu hỏi.

Trả lời:

Theo bài đọc, hạt thóc nuôi sống con người.

Câu 2 trang 17 VBT Tiếng Việt 2 tập 2 - Kết nối tri thức với cuộc sống

Câu hỏi:

Từ nào trong bài đọc cho thấy hạt thóc tự kể chuyện về mình?

Phương pháp:

Em đọc bài đọc và tìm từ ngữ cho thấy hạt thóc tự kể chuyện về mình.

Trả lời:

Từ cho thấy hạt thóc tự kể chuyện về mình là từ tôi.

Câu 3 trang 17 VBT Tiếng Việt 2 tập 2 - Kết nối tri thức với cuộc sống

Câu hỏi:

Đóng vai hạt thóc, viết lời giới thiệu về mình.

- Tôi là……

- Tôi sinh ra từ……

- Tôi có ích vì ....

Phương pháp:

Em dựa vào bài đọc để viết lời giới thiệu.

Trả lời:

- Tôi là hạt thóc.

- Tôi sinh ra từ cánh đồng.

- Tôi có ích vì nuôi sống con người.

Câu 4 trang 17 VBT Tiếng Việt 2 tập 2 - Kết nối tri thức với cuộc sống

Câu hỏi:

Viết một câu nêu suy nghĩ của em về hạt thóc.

Trả lời:

Hạt thóc rất có ích cho cuộc sống của mỗi chúng ta.

Câu 5 trang 17 VBT Tiếng Việt 2 tập 2 - Kết nối tri thức với cuộc sống

Câu hỏi:

Sắp xếp các tranh theo đúng trình tự của câu chuyện Sự tích cây khoai lang.

Phương pháp:

Em đọc lại câu chuyện Sự tích cây khoai lang vào quan sát kĩ các bức tranh để sắp xếp đúng thứ tự.

Trả lời:

Sachbaitap.com

Bài tiếp theo

Bài viết liên quan