Loigiaihay.com 2022

Đã cập nhật bản mới với lời giải dễ hiểu và giải thêm nhiều sách

Xem chi tiết

Giải bài 7 trang 61 Sách bài tập Toán lớp 6 tập 2 - Chân trời sáng tạo

Bình chọn:
4.9 trên 7 phiếu

Trong một bản vẽ kĩ thuật, chiều dài của một chi tiết máy là 1,2cm. Cho biết bản vẽ có tỉ lệ 1 : 50. Tính chiều dài thật của chi tiết máy đó.

Bài 7 trang 61 - SBT Toán 6 tập 2 - Chân trời sáng tạo

Câu hỏi:

Trong một bản vẽ kĩ thuật, chiều dài của một chi tiết máy là 1,2cm. Cho biết bản vẽ có tỉ lệ 1 : 50. Tính chiều dài thật của chi tiết máy đó.

Trả lời:

Bản vẽ có tỉ lệ 1 : 50 tức là kích thước thật gấp 50 lần kích thước trên bản vẽ.

Vậy chiều dài thật của chi tiết máy đó là: 1,2 . 50 = 60 (cm)

Sachbaitap.com


Bài tiếp theo

Bài viết liên quan