Loigiaihay.com 2024

Đã cập nhật bản mới với lời giải dễ hiểu và giải thêm nhiều sách

Xem chi tiết

Bài 7.2, 7.3, 7.4, 7.5, 7.6, 7.7 trang 18 Sách bài tập (SBT) Vật Lí 12

Bình chọn:
3.1 trên 10 phiếu

Hãy chọn phát biểu đúng. Sóng cơ ngang không truyền được trong các chất

7.2.  Hãy chọn phát biểu đúng.

Sóng cơ ngang không truyền được trong các chất

A. rắn, lỏng và khí.     B. rắn và lỏng,

C. rắn và khí.             D. lỏng và khí.

7.3.  Hãy chọn phát biểu đúng.

Sóng dọc không truyền được trong

A. kim loại.          B. nước.        C. không khí.         D. chân không.

7.4. Hãy chọn phát biểu đúng.

Công thức liên hệ giữa tốc độ sóng u, bước sóng \( \lambda \), chu kì T và tần số f của sóng :

A. \(\lambda  = {v \over T} = vf\)               B.\( \lambda \).T = vf .

C. \(\lambda  = vT = {v \over f} \)  .            D. \(v = \lambda  T = {\lambda  \over f} \)

7.5.Một sóng có tần số 120 Hz truyền trong một môi trường với tốc độ 60 m/s, thì bước sóng của nó là bao nhiêu ?

A. 1,0 m.         B.2,0m.           C. 0,5 m.         D0,25 m.

7.6. Khi nói về sóng cơ, phát biểu nào sau đây là sai ?

A. Bước sóng là khoảng cách giữa hai điểm gần nhau nhất trên cùng một phương truyền sóng mà dao động tại hai điểm đó ngược pha nhau.

B. Sóng .trong đó các phần tử của môi trường dao động theo phương trùng với phương truyền sóng gọi là sóng dọc.

C. Tại mỗi điểm của môi trường có sóng truyền qua, biên độ của sóng là biên độ dao động của phần tử của môi trường.

D. Sóng trong đó các phần tử của môi trường dao động theo phương vuông góc với phương truyền sóng gọi là sóng ngangế

7.7.Một sóng hình sin lan truyền trên trục Ox. Trên phương truyền sóng, khoảng cách ngắn nhất giữa hại điểm mà các,phần tử của môi trường tại hai điểm đó dao động ngược pha nhau là 0,4 m. Bước sóng của sóng này là

A. 0,4 m.            B. 0,8 m.       C. 0,4 cm.         D. 0,8 cm.

Đáp án:

7.2 7.3 7.4 7.5 7.6 7.7
D D C C A B

Bài tiếp theo

Xem lời giải SGK - Vật lí 12 - Xem ngay

>> Luyện thi TN THPT & ĐH năm 2024 trên trang trực tuyến Tuyensinh247.com. Học mọi lúc, mọi nơi với Thầy Cô giáo giỏi, đầy đủ các khoá: Nền tảng lớp 12; Luyện thi chuyên sâu; Luyện đề đủ dạng; Tổng ôn chọn lọc.

Bài viết liên quan