Loigiaihay.com 2020

Đã cập nhật bản mới với lời giải dễ hiểu và giải thêm nhiều sách

Xem chi tiết

Bài 7.26 trang 70 Sách bài tập (SBT) Hóa học 10 Nâng cao

Bình chọn:
4.9 trên 7 phiếu

Giải bài 7.26 trang 70 Sách bài tập (SBT) Hóa học 10 Nâng cao. Trình bày ba phương pháp có thể dùng để tăng tốc độ của phản ứng giữa hiđro và oxi.

Bài 7.26 trang 70 SBT Hóa Học 10 Nâng cao

Trình bày ba phương pháp có thể dùng để tăng tốc độ của phản ứng giữa hiđro và oxi.

Giải

a) Tăng áp suất (tức là tăng nồng độ các chất phản ứng).

b) Tăng nhiệt độ.

c) Dùng chất xúc tác (thí dụ platin). 

Sachbaitap.com

Bài tiếp theo

Bài viết liên quan