Loigiaihay.com 2020

Đã cập nhật bản mới với lời giải dễ hiểu và giải thêm nhiều sách

Xem chi tiết

Bài 7.27 trang 70 Sách bài tập (SBT) Hóa học 10 Nâng cao

Bình chọn:
4.9 trên 7 phiếu

Giải bài 7.27 trang 70 Sách bài tập (SBT) Hóa học 10 Nâng cao. Hãy giải thích hiện tượng nêu trên.

Bài 7.27 trang 70 SBT Hóa Học 10 Nâng cao

Trong phòng thí nghiệm, nếu cho tia lửa điện qua hỗn hợp khí nitơ và hiđro thì chỉ có một lượng khí NH3 được tạo thành theo phản ứng:

Nhưng nếu có mặt axit sunfuric thì phản ứng có thể được thực hiện hoàn toàn.

Hãy giải thích hiện tượng nêu trên.

Giải

Khí NH3 tạo ra lại bị phân hủy thành N2 và H2 nên chỉ thu được một lượng nho NH3.

Khi có mặt H2SO4 thì NH3 tác dụng với H2SO4 tạo thành muối:

\(\eqalign{
& N{H_3} + {H_2}S{O_4}\,\, \to \,\,N{H_4}HS{O_4} \cr
& 2N{H_3} + {H_2}S{O_4}\,\, \to \,\,{\left( {N{H_4}} \right)_2}S{O_4} \cr} \)

Do vậy cân bằng chuyển dịch về phía tạo thành NH3 và phản ứng có thể được thực hiện hoàn toàn.

Sachbaitap.com

Bài tiếp theo

Bài viết liên quan